Dekra heeft ruime ervaring met infrastructurele projecten. Zo zijn we o.a. betrokken geweest bij: A15-lanes, het A2 tunnelproject bij Maastricht, Noord – Zuidlijn in Amsterdam en het Hoekse Lijn project. Ook projecten voor de aanleg van ondergrondse transportleidingen en telecomprojecten zijn gebieden waarin we ruime ervaring hebben. 
Bij deze projecten zijn we naast arbeidsveiligheid ook met omgevingsveiligheid bezig geweest. Zo hebben onze mensen o.a. contacten onderhouden met overheidsinstanties en zijn ze betrokken geweest bij ingebruik- en openstelling van de infrastructuur.

Voor referenties zie:

In Maastricht wordt keihard gewerkt aan het project De Groene Loper. Een uniek tunnelproject in Europa!

De Hoekse Lijn: Een treinverbinding van 25 kilometer die in elf weken tijd omgebouwd wordt naar een metroverbinding.

Het totale project behelst de aanleg van maar liefst 16 kilometer warmtetransportleiding door bestaande industrieterreinen, onder het Noordzeekanaal en door bestaande woonwijken.