Al het afval dat de Amsterdammers samen produceren (1,4 miljoen ton per jaar) komt terecht bij het AEB Amsterdam (Afval Energie Bedrijf). En bij de verbranding hiervan komt warmte vrij die grotendeels wordt gebruikt voor opwekking van elektriciteit. Maar daarna blijft er nog voldoende warmte over om het komende decennium ruim 40% van alle gebouwen in de stad te verwarmen. Zo’n ondergronds warmtenet betekent ook nog eens 70 tot 80 procent minder CO2-uitstoot dan bij gebruik van HR-ketels. Maar voor het zover is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. De halve stad moet namelijk letterlijk op de schop …
 

Op 4 november jongstleden was Albert Bloem, projectmanager Nuon, samen met Roel Assies, die namens DEKRA, voorheen Arbo Support aan het project werkt, in Hotel New York om de veiligheidskundigen van DEKRA, voorheen Arbo Support te vertellen over het project Noorderwarmte. Het totale project behelst de aanleg van maar liefst 16 kilometer warmtetransportleiding door bestaande industrieterreinen, onder het Noordzeekanaal en door bestaande woonwijken.

Albert Bloem: “Naast de voorstelbare obstakels, zoals het openbreken van hele straten en het werken in kwetsbare infrastructuren, is er ook nog eens sprake van een woud aan vergunningen en een zeer uitgebreide wet- en regelgeving.”
Nuon en AEB (die samen in een joint venture de stadsverwarming realiseren) hebben bij dit project gekozen voor een Geïntegreerd Contract (UAV-GC) met de aannemer, waarbij de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering geheel bij de opdrachtnemer ligt. Dat betekent dat de opdrachtnemer alle processen (inclusief risico’s) zelf dient te beschrijven, controleren en beheren. En dat hij in geval van problemen zelf passende maatregelen moet nemen.

“Vanzelfsprekend is een goede voorbereiding onontbeerlijk. Een standaard VGM-plan volstaat hier niet. Het gaat om het inbedden van de wet- en regelgeving in de praktijk. Met name het middelmanagement en de hoofduitvoerders moeten een vertaalslag maken: jarenlange ervaring en traditioneel handelen zijn een waardevolle basis, maar het gaat steeds meer om teamwork en elkaar scherp houden. Trots en succes als drijfveren voor veilig werken. Samen werken aan succes op gebied van kosten, tijd, kwaliteit en veiligheid.”

Roel Assies ziet zichzelf vooral als coach van de veiligheidskundigen en de uitvoerders van de aannemer: “Ik ben veel in het veld aanwezig op één van de bouwlocaties, maar blijf altijd sturend op afstand. Aangezien de opdrachtnemer ook de verantwoordelijkheid voor veiligheid op zich heeft genomen, kun je alleen signaleren en adviseren.” Hij merkt dat ze, na enige startproblemen, nu op een positief kantelpunt zitten: “Niet het dreigen met sancties, maar het belonen van prestaties zet mensen aan het denken en dat begint in het werk zijn vruchten af te werpen.”

Warmte-ambassadeurs

Als partner van de gemeente Amsterdam zet Nuon ook mensen met een zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ aan het werk. Per jaar worden bij Nuon zo’n 45 mensen in de praktijk begeleid om weer aan de slag te kunnen. Maar liefst 60% hiervan vindt daarna een vaste baan. Op het project Noorderwarmte worden 8 mensen opgeleid tot verkeersbegeleider en beveiliger. Deze ‘warmte-ambassadeurs’ zorgen voor veel goodwill en draagvlak in een buurt die ernstig op de schop moet.