Binnen tal van industrieën en bedrijven wordt gebruik gemaakt van stoffen die gevaarlijk (kunnen) zijn voor mens en milieu. Zo ook bij Waternet, het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop in het eigen beheersgebied. Naast de grote verantwoordelijkheid voor een veilige watervoorziening, heeft Waternet als werkgever aandacht voor de veiligheid van medewerkers. Daarom doet DEKRA blootstellingsonderzoek om vast te stellen of medewerkers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.

Bij verschillende (onderhouds)werkzaamheden maakt Waternet gebruik van diverse producten zoals verven, oliën en reinigers. “Denk aan verf die we gebruiken om gemalen te schilderen, brandstoffen waarop machines werken en oliën om deze te smeren”, vertelt Loe Kessels, Teamleider KAM. “Al met al gaat het om heel veel producten, waarvan we willen weten of ze niet schadelijk zijn voor onze medewerkers en de omgeving waarin ze worden gebruikt. Ons doel is om het gebruik van gevaarlijke stoffen terug te dringen en – wanneer er geen alternatief voorhanden is – een veilig gebruik van producten te borgen. De expertise die nodig is om dat te doen, vinden we bij DEKRA. Zij zijn een goede partner vanwege hun ervaring met waterschappen. Een partij die lessen geleerd heeft bij gelijksoortige bedrijven neemt die kennis mee.”

“Omdat we als werkgever verantwoordelijk zijn voor veiligheid van medewerkers, zoeken we gericht naar mens- en milieuvriendelijke alternatieven”

Inventarisatie tot inkoop

De experts van DEKRA maakten een inventarisatie van producten die worden gebruikt of op voorraad staan. Er werd gekeken naar de samenstelling van deze producten en gecontroleerd op aanwezigheid van schadelijke stoffen. Inzichten uit het onderzoek helpen Waternet nu bij het inkopen van de juiste producten. Kessels: “We zoeken steeds naar het beste product, met de minst schadelijke stoffen. Dit is direct van invloed op ons inkoopbeleid. Waar er voorheen misschien verschillende varianten van een product op de plank stonden, kiezen we nu heel gericht voor het best beschikbare. Dat maakt het mogelijk om specifieke producten groot in te kopen, wat voordeliger is. En er blijven minder restanten over.”

Veilig werken en gebruik registreren

Toch is gericht inkopen slechts een deel van het geheel. “Ook al werken we met betere producten, dan nog is het belangrijk dat er goed mee wordt omgegaan. Door middel van instructies en veiligheidsbladen helpen we medewerkers bij het veilig gebruiken van producten. Dan is er nog het proces van vastlegging. Vaak blijkt immers pas achteraf het gevaar van een bepaalde stof, zoals bij chroom 6 in verfproducten. We ontwikkelen daarom een systeem waarin we vastleggen wie met welke producten werkt en wanneer. Zo kunnen we altijd herleiden of iemand aan bepaalde stoffen heeft blootgestaan. DEKRA adviseert ons bij elke stap in de keten; van inkoop tot opslag en van gebruik en registratie tot hoe je omgaat met de afvoer van restproducten.

Beleid in praktijk brengt nieuwe inzichten

In fasen werkt Waternet nu aan de uitrol van nieuwe processen. Kessels: “In de vorm van pilots worden ideeën in praktijk gebracht. Daarbij zijn we alert op verbeterpunten. Zo hebben we ervaren dat het opstellen van een werkwijze niet betekent dat er ook direct zo gewerkt wordt. Eerst moeten betrokken medewerkers de juiste kennis en houding hebben. Gelukkig zien we dat iedereen hier gemotiveerd mee aan de slag gaat.”

Parallel aan de praktische stappen wordt ook het beleid opgesteld en aangescherpt. “We hebben houvast nodig in de vorm van processen, maar zien ook dat het implementeren daarvan weer nieuwe informatie oplevert. DEKRA experts ondersteunen ons bij het vertalen van in de praktijk opgedane kennis naar een sterker veiligheidsbeleid.”

Wordt er binnen uw bedrijf ook gewerkt met gevaarlijke stoffen? Onze arbeidshygiënisten kunnen beoordelen of dit op een veilige en gezonde manier gebeurt. Neem contact met ons op via 010 216 11 44 of stuur een e-mail naar office.industrialsafety.nl@dekra.com