De afvalenergiecentrale (AEC)1 op de Attero-locatie in Moerdijk produceert sinds 1997 duurzame energie. De stoom die de centrale opwekt door restafval te verbranden, wordt geleverd aan de naastgelegen WKC van RWE/Essent. Vanaf 2017 gaat de installatie de duurzame energie zelf gebruiken voor de opwekking van stroom. Voor de nieuwbouw van de stoomturbine is een EPC-contract aangegaan.

Kraftanlagen München bouwt als hoofdaannemer van het project een stoomturbine en een koelwatervoorziening. “We bouwen een kleine powerplant”, zegt Gunther Opitz, Site Manager van het Duitse bedrijf op Moerdijk. “We bouwen een turbine met moderne apparatuur, tanks, koelwaterpijpen op 15 meter diepte van en naar de haven etc. We werken nu samen met Cordeel en in een later stadium met andere subcontractors zoals Siemens die de stoomturbine levert.”

Zoektocht

Het contract met Kraftanlagen en Attero is vorig jaar februari ondertekend. In december zijn ze in Moerdijk begonnen. “Nederland heeft een strenge wetgeving op het gebied van veiligheid. Het is hier anders dan in Duitsland”, vertelt Gunther. “Dus zijn we op zoek gegaan naar een specialist op het gebied van arbeidsveiligheid. Via DEKRA, voorheen Arbo Support hebben we die gevonden. Gerard Gielink is in oktober in München begonnen met drie dagen in de week.” Gerard: “Vanaf januari werk ik fulltime in Moerdijk. Momenteel werken hier zo’n 25 tot 50 mensen. Over een half jaar zijn dat tussen de 250 en 300 mensen. We bereiden nu alles voor, zodat straks alles gaat zoals het moet.”

In het tijdelijke kantoor vallen direct de diverse posters op die her en der ophangen. Op de posters staan cartoons en teksten als ‘Beter TE voorzichtig dan TE laat’. “Die hang ik op”, zegt Gerard met een lach, “ze vallen op en daardoor zijn mensen zich weer bewust van hoe belangrijk veiligheid is.”

Lijst met acties

Gunther en Gerard leggen uit dat ze ‘situation-based’ werken in plaats van ‘personal-based’. “Dat houdt in dat we naar de situaties op de bouwplaats kijken en niet naar de personen. Uiteraard hebben we te maken met alle regels en voorschriften van de cliënt. Maar zelf hebben we ook toolboxes gemaakt.” De mensen in het veld geven zelf aan of iets goed of fout gaat. “Dit houden we dagelijks bij op een lijst. Wekelijks komen uit deze lijst weer acties voort die we terugkoppelen aan de medewerkers. Zo geven we alles weer terug aan de medewerkers.”

Veel verantwoordelijkheid

“Gerard is verantwoordelijk voor alle HSE-issues”, zegt Gunther. “Nu is hij nog alleen, maar straks zijn hier vier à vijf HSE-supervisors aan het werk. Als alle subcontractors samen komen zal Gerard leiding geven aan de supervisors. Dat is geen gemakkelijke baan; hij krijgt zeer veel verantwoording.” Gerard ziet het wel zitten: “In de zeven maanden dat we hier bezig zijn, hebben we nog geen pleister hoeven plakken. We zijn heel goed bezig”, concluderen ze samen.