Bij Shell Moerdijk worden dit jaar in razend tempo twee fabrieken hersteld: de MSPO-2 plant, die na een explosie en brand in juni 2014 zwaar beschadigd raakte, en de MLO-fabriek die in oktober 2014 na een loogincident stil kwam te liggen. Om zo min mogelijk tijd na een complete shutdown te verliezen, koos Shell voor een opmerkelijk werkwijze, namelijk een alliantie met de belangrijkste partners. Doel: de fabriek weer zo snel mogelijk in de originele staat terug te brengen.

Eén van de belangrijkste aannemers op beide projecten is BIS Industrial Services, die alle steigerbouw, isolatie, conservering en steamtracing verzorgt. Inmiddels is het project in de afbouwfase beland en heeft Bilfinger nog ‘slechts’ 550 man op de site. “Op het hoogtepunt hadden we hier ruim 800 man aan het werk”, zegt John Putter, bedrijfsleider van Bilfinger. Eén van de mannen van het eerste uur in Moerdijk is Michiel de Boer, veiligheidskundige van DEKRA, voorheen Arbo Support, die direct betrokken was bij de fase van demontage en afvoer.

“Dat DEKRA, voorheen Arbo Support zo snel aanwezig was, is geen toevalligheid”, verklaart Arend Kloppers, operationeel manager van DEKRA, voorheen Arbo Support. “De relatie tussen Bilfinger en DEKRA, voorheen Arbo Support gaat al zo’n twintig jaar terug. Wij weten hoe Bilfinger werkt en wat ze nodig hebben en zij weten welke diensten wij kunnen verlenen. En aangezien het bij dit project aankwam op snel handelen, was de match ook snel gemaakt.”

Het bijzondere van de projecten in Moerdijk is, dat er in eerst instantie natuurlijk niets kon worden gepland. Het ging om adequaat inventariseren, selecteren en improviseren. Werkploegen voor afbraak en voor nieuwbouw opereerden binnen eenzelfde beperkte ruimte. Met dezelfde belangen en gelijke veiligheidseisen. Zoveel disciplines op zo weinig vierkante meters vereist een andere aanpak …

De werkdag begint om kwart voor zeven met een ‘wake-up call’ voor alle voormannen. HSE en projectmanagement bespreken wat er de vorige dag goed of eventueel minder goed ging, wat de aandachtspunten zijn en wat de weersverwachting voor de komende dag is. Informatie die daarna op de werkvloer in de eigen teams gedeeld wordt, zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan voordat het werk begint.

John Putter: “Communicatie is van wezenlijk belang. Door alle medewerkers altijd te informeren, maak je ze mede-eigenaar van het project. Onze veiligheidsmensen staan naast de mensen in het veld, de operationele mensen. Ze coachen, bieden ondersteuning en nodigen uit om vragen te stellen. Daar gaat het om. Geen repressief, maar pro-actief beleid. Wat niet wil zeggen dat er daardoor ook soepeler wordt opgetreden. Waar Shell een 1,2,3-beleid kent waarbij eerst een mondelinge waarschuwing wordt gegeven, daarna een schriftelijke en de werknemer bij het derde incident wordt verwijderd van de site, willen wij fase 1 en 2 nog wel eens overslaan. Als het om veiligheid gaat, geldt immers zero tolerance! En dat weet iedereen bij Bilfinger! Maar laten we eerlijk zijn: iedereen wil veilig werken, uiteindelijk wil iedereen aan het eind van de dag veilig naar huis.”

Het eerste Shell-project, de MLO-fabriek is inmiddels opgeleverd en het werk op de MSPO-2 plant wordt afgerond. Dat betekent dat ook de ploeg veiligheidskundigen van DEKRA, voorheen Arbo Support inmiddels van acht naar vijf personen is teruggebracht. Het resultaat van de samenwerking tussen Bilfinger en DEKRA, voorheen Arbo Support vertaalt zich in fraaie cijfers: 1 miljoen Bilfingeruren met 0 geregistreerde ongevallen en beide Shell-projecten met in totaal 4 miljoen manuren met 0 geregistreerde ongevallen.

“We doen het goed”, zegt John, “maar het kan nog beter. Soms moet je niet te snel een oplossing verzinnen. Doe eens een stapje achteruit en denk eerst eens goed na, voor je handelt. Vaak kunnen we in hele kleine, voor de hand liggende zaken nog winst boeken. Het zijn vaak die simpele dingetjes die blijven liggen …”

 

Arend, John en Michiel: een hecht team in Moerdijk