In 6 weken tijd een turnaround uitvoeren bij een Belgische raffinaderij die jaarlijks 5,5 miljoen ton aardolie raffineert. Een enorme klus, waarvoor het team van Voith Industrial Services en DEKRA, voorheen Arbo Support de handen ineen hebben geslagen. 3 oktober 2016 was de officiële startdatum van de onderhoudswerkzaamheden en inmiddels is het einde in zicht.

 

Van opleiding naar uitvoering

DEKRA, voorheen Arbo Support nam de ondersteuning van Voith Industrial Services bij het houden van veiligheidskundig toezicht in ploegendiensten voor haar rekening. Twee DEKRA, voorheen Arbo Support-medewerkers in de nachtploeg en één medewerker in de dagploeg zorgden voor een paar extra veiligheidskundige handen en ogen. Holger Breitlauch, veiligheidskundige en coördinator bij Voith  Industrial Services, legt uit waarom hij juist DEKRA, voorheen Arbo Support heeft ingeschakeld: “Begin dit jaar hebben we in Rotterdam een project gehad. Daarvoor moesten onze medewerkers opeens op zeer korte termijn een VVL-training volgen. Vincent Grijfrath van DEKRA, voorheen Arbo Support heeft ons daarbij goed ondersteund. Bovendien had hij het zo georganiseerd dat we de training vlakbij Rotterdam en zelfs in de weekenden konden doen, waardoor onze medewerkers er zo min mogelijk tijd mee verloren. Naar aanleiding van deze opdracht ontdekten we dat DEKRA, voorheen Arbo Support nog meer ondersteunende diensten levert en zo is het contact ontstaan.”

 

Strakke planning

Het doel van de turnaround was de bestaande installaties van de raffinaderij een upgrade te geven. De werkzaamheden bestonden uit een mechanisch deel, een piping-deel en verschillende kleine projecten die met beide delen samenhingen. Voor deze werkzaamheden moest de unit stilgelegd worden. Aan Voith Industrial Services de taak deze stilstand tot een minimum te beperken. Daarvoor werd een strakke planning opgesteld van 6 weken. Met 350 man die er in ploegendiensten voor zorgden dat het werk dag en nacht doorging, was het ook voor de veiligheidskundigen on site een hele klus. Holger: “Als alles is uitgeschakeld, wordt soms gedacht dat het ook automatisch veilig is. Dat is uiteraard niet zo, maar als veiligheidskundige heb je dan een extra lastige taak om overtuigend uit te leggen wat de gevaren zijn en waar de medewerkers op moeten letten. Zeker als je ook nog te maken hebt met tijdsdruk.”

 

Als alles is uitgeschakeld wordt soms gedacht dat het ook automatisch veilig is.

 

Veiligheidskundige én taalkundige uitdagingen

Het project stelde de veiligheidskundigen van Voith Industrial Services en DEKRA, voorheen Arbo Support voor meer uitdagingen dan tijdsdruk alleen. Holger: “De unit waar de werkzaamheden werden uitgevoerd, was zeer compact.

Alle leidingen en apparaten waren zo geplaatst dat het precies op de centimeter paste. Als er één of twee personen in een ruimte aan het werk waren, bleef er weinig ruimte over. Wij konden daar dan dus niet staan.” De dagelijkse toolboxmeetings werden daardoor extra belangrijk. Hierin kwamen ook de observaties van de andere partijen op het terrein aan bod. Naast de 350 medewerkers van Voith Industrial Services waren er vaak nog 1150 mensen van andere bedrijven op hetzelfde terrein aan het werk, elk met hun eigen veiligheidsmedewerkers. Onder het mom ‘beter te veel dan te weinig’ werkten deze samen aan veiligheid en eventuele oplossingen voor problemen. Juist die samenwerking bracht een extra uitdaging met zich mee voor Voith Industrial Services. De contracttaal was namelijk Nederlands en niet zoals vaak gebruikelijk het Engels. Gelukkig kon daarbij ook een beroep worden gedaan op de veiligheidskundigen van DEKRA, voorheen Arbo Support. Breitlauch: “Het is voor ons erg belangrijk dat we met de klant in zijn eigen taal kunnen communiceren. Er zijn veel begrippen en vaktermen die je niet kunt omschrijven, die moet je gewoon weten. De mensen van DEKRA, voorheen Arbo Support spraken zowel Duits , Engels als Nederlands. Daardoor konden ze ons bij verschillende zaken ondersteunen met de vertaling. Zo zorgden zij er mede voor dat er een goede samenwerking was met onze mensen en met die van de opdrachtgever.”

 

De factor ‘mens’

Een andere uitdaging voor iedere veiligheidskundige is en blijft de factor ‘mens’. Een factor die met zoveel mensen op een kleine oppervlakte en door de tijdsdruk extra voelbaar was gedurende dit project. Want het controleren van de juiste certificaten en het geven van grondslagen voor veilig werken is één ding, de bewustwording onder medewerkers is misschien wel het allerbelangrijkst om ongevallen te voorkomen. Gelukkig zijn de veiligheidskundigen van Voith Industrial Services en DEKRA, voorheen Arbo Support daar bij dit project in geslaagd. Breitlauch: “Heel de groep heeft onze adviezen aangenomen en goed geïntegreerd. We zijn tevreden over het verloop van de werkzaamheden.” Beide partijen kunnen dan ook met een goed gevoel terugkijken op deze samenwerking.