Never change a winning team

 

Kwaliteit, betrouwbaarheid en kennis vormen de pijlers onder het succes van DMV-Fonterra Excipients uit het Groningse Foxhol. “Als grootste producent ter wereld van superdisintegrants voor de farmaceutische industrie hebben wij een faam verworven waar anderen met ontzag over spreken. Daar zijn we trots op, evenals op ons veiligheidsbeleid. Inmiddels werken wij al meer dan 1.200 dagen zonder ongevallen met verzuim. En dat in een risicovolle werkomgeving,” zegt Productie Unit Manager Jan Venema.

 

De hoeveelheid werkzame stof in tabletten en capsules vormt maar een zeer kleine fractie van de totale hoeveelheid aanwezige stoffen. Het merendeel bestaat uit hulpstoffen (excipiënten). Veelal wordt hiervoor lactose gebruikt, een stof die snel in water oplost, waardoor de werkzame stof vrijkomt. Om een tablet uiteen te laten vallen in water wordt er een superdisintegrant aan toe gevoegd. DMV-Fonterra Excipients brengt een tweetal uitermate succesvolle superdisintegranten op de markt: Primojel® en Primellose®. In totaal zo’n 2.100 ton per jaar. Als grondstof voor de productie van Primojel® wordt gemodificeerd aardappelzetmeel gebruikt en dat verklaart gelijk waarom de productielocatie in de provincie Groningen is gevestigd. Voor de productie van Primellose® past DMV-Fonterra Excipients cellulose als grondstof toe, geproduceerd uit gemodificeerd katoen.

 

Hoog veiligheidsrisico

Aan de productie van deze producten komt veel ethanol te pas. “Permanent stroomt er zo’n 15.000 liter van deze brandgevaarlijke en explosieve vloeistof door de fabriek. Voor het scheiden van het ethanol en het daarin opgeloste product maken we onder andere gebruik van centrifuges en ventilatoren. Dit zijn uit oogpunt van risicomanagement gevaarlijke objecten. Maar in feite geldt dat voor alles wat een vonk geeft. Zelfs een mobieltje kan een explosie veroorzaken. De praktijk wijst echter uit dat de mens nog altijd de grootste risicobron vormt. Vandaar dat wij veel tijd en energie stoppen in het instrueren van mensen. Garanties biedt dat nooit. Onlangs vroeg een watermonsternemer die uitvoerig was voorgelicht over de veiligheidsrisico’s binnen ons bedrijf, nauwelijks nadat hij een voet over de drempel had gezet of hij even mocht flamberen. Het kwartje was duidelijk niet gevallen”, aldus Venema. Deze anekdote gebruikt hij nu om mensen nogmaals op het hart te drukken zich toch vooral bewust te zijn van de gevaren die menselijk handelen in zo’n omgeving met zich mee kan brengen.

 

Veiligheidsbeleid

Aan het veiligheidsbeleid tilt Venema zwaar. “We moeten ook wel, want in feite vormen de bedrijven AVEBE, Resina en DMV-Fonterra Excipients die op deze locatie zijn gevestigd een domino-bedrijf. Als er bij één van deze bedrijven maar iets gebeurt, kan de vonk zo overslaan. Het beleid vraagt dan ook om nauwe samenwerking en een goede onderlinge afstemming. Het actueel houden van dit beleid is uitermate arbeidsintensief. Iedere wijziging in wet- en regelgeving, of in equipment, heeft zo zijn impact. Daarnaast sorteert zo’n beleid alleen maar effect als je de medewerkers regelmatig traint en bijscholing geeft. Dat kan ik niet alleen. Veiligheidskundige Luciën Wagterveld van DEKRA, voorheen Arbo Support assisteert mij daarbij als algemeen adviseur. Een goede zaak want solistisch werken gaat vaak gepaard met bedrijfsblindheid. Om dat risico uit te bannen, moeten bij veranderingen in werkwijze, equipment of regelgeving altijd twee personen de zogenaamde ‘change of control’ ondertekenen. Ook fungeert Wagterveld met de regelmaat van de klok als sparringpartner. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor ongevalanalyses en bewaakt hij de diverse veiligheidscenario’s”, licht Venema toe. Dat laatste doet hij in nauwe samenwerking met de veiligheidskundige van DMV International Perry Maas.

 

Scenariobespreking

Een relatief kleine organisatie is kwetsbaar. Je kunt niet zomaar een aantal medewerkers uit de productie halen voor een training of een bespreking. Vandaar dat wij veel samen doen met AVEBE. Venema: “Zo beperken wij onze scenariobesprekingen niet alleen tot onze eigen medewerkers. Vaak zijn daar ook medewerkers van AVEBE bij betrokken, want mocht er ooit iets mis gaan met een pomp of een opslagtank, dan is de kans reëel aanwezig dat dit ook AVEBE zal raken. Ook daarin vervult Wagterveld een actieve rol.”

 

Samenwerking

De samenwerking met Wagterveld loopt al jaren. Venema: “Luciën is een oud-collega van ons. In de jaren 2003-2005 is het nodige geïnvesteerd in het upgraden van de veiligheid. Ook daarin was voor hem een grote rol weggelegd. Hij kent dan ook alle ‘ins’ en ‘outs’ van deze productie unit. Enkele jaren geleden zocht Luciën bewust naar verbreding en meer afwisseling in zijn werk als veiligheidskundige en besloot hij om te vertrekken bij DMV-International. Daarnaast wilde hij ervoor waken om ten prooi te vallen aan bedrijfsblindheid. De uitdaging die hij zocht, vond hij bij DEKRA, voorheen Arbo Support. Een bedrijf dat naast advisering en opleidingen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden ook veiligheidskundigen detacheert. Van die laatste optie maken wij nu gedurende een aantal dagen per maand gebruik. Ondanks zijn vertrek bij DMV-International kunnen we dus blijven zeggen: ‘never change a winning team’.”

 

Geschiedenis

AVEBE is in 1992 gestart met de productie van Primellose® en Primellose® in Foxhol, Groningen. Daar deze activiteit niet echt onder de ‘core business’ viel, deed AVEBE deze activiteit in 2003 van de hand. De nieuwe eigenaar, DMV International (een onderdeel van Campina), ging in 2006 een joint venture aan met het Nieuw-Zeelandse bedrijf Fonterra.

DMV-Fonterra Excipients Foxhol is nog steeds op het terrein van AVEBE gevestigd. In totaal werken er bij het bedrijf naast de productie-unitmanager 13 mensen. Het merendeel, tien om precies te zijn, is werkzaam in de productie. Twee medewerkers nemen de logistiek voor hun rekening en één is verantwoordelijk voor het onderhoud.