Bij een raketlancering komen enorme krachten vrij. Aerospace Propulsion Products (APP) in Klundert houdt zich dagelijks bezig met de achterliggende techniek achter deze krachten. Dat brengt unieke veiligheidsaspecten met zich mee, waarover DEKRA, voorheen Arbo Support mag meedenken.

Hugo van Kessel is Manager Production & Facilities bij APP: “Ons hoofdproduct is ontstekers voor raketten, onder andere de Ariane-raket en de Vega-raket. Deze worden vooral gebruikt om satellieten in een baan rond de aarde te plaatsen. Wij zitten dus met name in de commerciële ruimtevaart. Het is voor ons enorm belangrijk om een kwalitatief hoogwaardig en goed product af te leveren voor een betrouwbare lancering. Daarnaast maken wij een aantal industriële producten die gebaseerd zijn op dezelfde technologie, zoals brandblussystemen.”

Non-routine

De ruimtevaart vormt een relatief kleine sector in Nederland met eigen risico’s. Van Kessel: “In ons geval zit dat vooral in de klasse 1-materialen die we gebruiken. Daarnaast doen we veel test- en ontwikkelwerk naast onze standaardproductie. Dat vraagt ook extra aandacht aan de veiligheidskant, want het is non-routinewerk en moet iedere keer apart beoordeeld worden. Daar speelt de veiligheidskundige een belangrijke rol in.” Voor APP een eigen veiligheidskundige aannam, vervulde Hannelie Pleij die rol. Ze is adviseur bij DEKRA, voorheen Arbo Support op het gebied van veiligheidskunde en arbeidshygiëne. Inmiddels levert zij al bijna twee jaar haar bijdrage aan de veiligheid binnen APP. Hoe speelde zij in op de testrisico’s? Pleij: “Door te luisteren naar de betrokkenen die goed weten wat de risico’s zijn. Daarbij hebben we steeds gekeken of alle risico’s ondervangen waren en of er overeenstemming was over de te nemen maatregelen.”

Grote stappen

Van Kessel kijkt terug op een goede samenwerking: “We hebben als organisatie de afgelopen twee jaar enorme stappen hebben gezet op het gebied van veiligheid. Daaraan heeft Pleij een significante bijdrage geleverd. De eerste periode is ze vooral bezig geweest met het opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem. Daarna is het zwaartepunt verschoven richting de aanvraag van nieuwe omgevingsvergunning voor APP. Die is voor een bedrijf als APP, dat afwijkt van de standaard, vrij complex. Dat vraagt extra kennis en kunde. We hebben Pleij’s specifieke kennis op het gebied van de omgevingsvergunning daarom nog steeds nodig voor een goede afronding.” Ook Pleij is te spreken over de samenwerking: “APP is een innovatieve omgeving waar telkens nieuwe dingen gebeuren en risico’s elke keer opnieuw afgewogen moeten worden. Dat is altijd op een leuke manier gegaan en goed verlopen.”