Met de slogan ‘Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid’ laat Verwater zien dat veiligheid voorop staat. Dat moet ook wel, want de organisatie is wereldwijd actief als aannemer voor industriële en petrochemische installaties en gespecialiseerd in tankbouw, tankonderhoud en industrial services. Werkzaamheden waar dagelijks veel mensen en zwaar materieel aan te pas komen. Als er extra handen nodig zijn om de veiligheid te waarborgen en projectteams te ondersteunen, wordt regelmatig samengewerkt met DEKRA, voorheen Arbo Support.

Veiligheidsbewustzijn creëren
Kasper Sanders is Manager HSEQ bij de Verwater Group. Sanders over het veiligheidsbeleid: “Veilig­heid is niet iets wat je erbij doet, het moet een gewoonte zijn. Een veiligheidsgedrag en-cultuurprogramma wat nu loopt, heet ‘de Verwater Basic Principles’. Door alle HSE-meldingen van de laatste jaren te analyseren, hebben we een achttal aandachtsgebieden gekozen waarmee bijna alle onveilige situaties en incidenten samenhangen. Het negende overkoepelende aandachtsgebied is leiderschap: wat je functie ook is, neem je op het moment dat het ertoe doet de juiste beslissing? Deze thema’s hebben we tijdens speciale, interactieve sessies besproken. We leggen veiligheid daarbij zoveel mogelijk in de hiërarchische lijn. Onze HSE-coördinatoren treden op als coach, niet als waakhond, om zo iedereen zijn eigen rol te laten oppakken.”

Het resultaat mag er zijn. Sanders: ”De externe audits van ISO en VCA komen we heel goed door. Het aantal incidenten neemt steeds verder af en personeel durft meer zaken onder de aandacht te brengen met meldingen. Dat laat zien dat we de juiste acties ondernemen en het nog beter onder controle krijgen. Maar uiteraard zijn we er nog niet en is het vooral een compliment aan onze vakmensen buiten.”

Het juiste DNA
Deze aanpak vereist wel de juiste veilig­heidskundigen. Sanders: “Soms hebben we tijdelijk extra capaciteit nodig op de HSE-afdeling. We krijgen niet altijd goede cv’s binnen, maar willen natuurlijk wel de juiste persoon. Het positieve aan DEKRA, voorheen Arbo Support is dat we vooraf goed samen nadenken en doorspreken waar we behoefte aan hebben. DEKRA, voorheen Arbo Support doet het voorwerk. Wij krijgen alleen de cv’s waarvan zij denken dat ze bij ons bedrijf en het project passen. Kwalificaties zeggen namelijk niet alles. Een MVK-diploma wil nog niet zeggen dat je bij ons bedrijf past. Dat begrijpt DEKRA, voorheen Arbo Support.” Op het moment van spreken zijn er twee projecten met DEKRA, voorheen Arbo Support-ondersteuning afgerond. Sanders: “Willie Evers is betrokken geweest bij de onderhoudsstop bij Air Products. Ferry van der Geer heeft ondersteuning geboden bij de nieuwbouw van een zestal tanks bij ExxonMobil. De samenwerking met DEKRA, voorheen Arbo Support is ook tijdens deze twee projecten zeer positief verlopen.”