Stork België en DEKRA, voorheen Arbo Support

 

Midden in het Chemelotcomplex in Geleen is de nieuwe sulfaatfabriek van DSM Fibre Intermediates inmiddels in de afbouwfase beland. Stork Technical Services België was hier het afgelopen jaar verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de technische installaties; een job waarbij op piekmomenten zo’n 450 technici aan het werk waren.

 

Franky Noens, verantwoordelijk voor de HSE van Stork legt uit: “Eigenlijk doen we hier met uitzondering van civiele werkzaamheden alles: elektriciteit, elektronica, alle mechanische installaties (met uitzondering van staalbouw), alle bewegende onderdelen, zoals transportbanden en equipment, en alle steigerbouw en isolatie. In totaal praat je dan al gauw over zo’n half miljoen manuren. Een complexe opdracht!”

 

Voor de inzet van veiligheidskundigen werd gekozen voor één deskundige partij en via Stork Nederland kwam hiervoor DEKRA, voorheen Arbo Support in beeld. Vier veiligheidskundigen werden in de volle breedte ingezet, om zo ‘bedrijfsblindheid’ en ‘pleasure to please’ te voorkomen. Op het totale project resulteerde dat in slechts 1 LTI (Lost Time Incident) zonder aanwijsbare oorzaak. “Maar dat is nog altijd één teveel…”, zegt Noens.

 

Het spannendste van de hele opdracht was de coördinatie van de werkzaamheden. Franky Noens: “We kwamen op de site terwijl de bouwvakkers nog bezig waren beton te storten en wij de leidingen al moesten gaan trekken. Bovendien waren we er met heel veel disciplines tegelijkertijd aan het werk en was de tijdsdruk enorm. Maar we hebben er altijd voor gewaakt dat die tijdsdruk hier binnenskamers bleef en geen invloed had op de werkvloer.”

 

Onder de vier veiligheidskundigen die op het project werden ingezet was één bijzondere: Monique Lucassen.

Monique had haar afstudeerproject bij Stork gedaan en werd door Franky bewust bij het team betrokken, omdat hij graag een ‘dame aan boord’ had: “Vrouwen hebben toch een andere manier van denken en handelen. Ze kunnen bepaalde boodschappen beter overbrengen en kunnen zich ook gemakkelijker in andere culturen inleven.” En hoewel het Monique’s eerste grote opdracht was, is zij in deze afrondende fase nog als enige namens DEKRA, voorheen Arbo Support op de site in Geleen aanwezig en ziet Franky haar straks node vertrekken.

Voor Monique was ‘communicatie’ het trefwoord tijdens het project: “Toolboxen, animatiefilmpjes, foto’s, posters. Alles werd ingezet om een optimaal veiligheidsbewustzijn te creëren. Je kunt je voorstellen dat met zoveel partijen belangen soms best kunnen botsen. Maar gelukkig bleef het altijd een professionele discussie, waarbij voor iedereen de veiligheid voorop bleef staan. Er is bewust voor gekozen om vanaf het begin een strakke lijn te trekken waar het gaat om de veiligheid, anders loop je het risico in een situatie terecht te komen waarbij je de teugels niet meer kunt aanhalen. Zo ontstaat er vanzelf een goede ‘mindset’ op de vloer, waar iedereen baat bij heeft.”

 

De samenwerking tussen Stork en DEKRA, voorheen Arbo Support is Franky goed bevallen: “DEKRA, voorheen Arbo Support kon ons deskundigheid leveren vanuit een brede diversiteit aan professionele achtergronden, van offshore tot operations. Er was een uitstekende wisselwerking tussen bouwers en veiligheidskundigen en, niet onbelangrijk, ook prijstechnisch bleek het een goede keus.”