DEKRA, voorheen Arbo Support streeft altijd naar de juiste match tussen onze mensen en opdrachtgevers. Een bedrijf dat al ruim 15 jaar regelmatig gebruikmaakt van onze ‘koppelkunsten’, is Tebodin. Als advies- en ingenieursbureau hebben zij wereldwijd opdrachtgevers in diverse marktsegmenten. Momenteel werken drie van onze veiligheidskundigen in een geïntegreerd team samen met Tebodin op de sites van een grote farmaceutische opdrachtgever. Het gezamenlijke doel: de EPCM-projecten zo veilig mogelijk laten verlopen.

Vertrouwen
Laura Leeuwerink is veiligheidskundige bij Tebodin en HSE manager van het Tebodin projectportfolio. Samen met Patrick van den Akker, Niels van de Rakt en Pim Leenders van DEKRA, voorheen Arbo Support is ze verantwoordelijk voor de HSE projectbegeleiding in de ontwerp- en uitvoeringsfase. Daarbij werken ze nauw samen met Arjen de Haan, portfoliomanager GES aan de kant van de opdrachtgever. De Haan: “Achter mij zitten nog de eindklanten; de fabrieken en gebruikers van de locaties. Veel partijen die andere belangen hebben. Het is een complexe organisatie.” Leeuwerink: “Daar zit de uitdaging, de complexiteit van de organisatie en verschillende stakeholders en de strenge eisen van de farmaceutische industrie. Hierbij moeten opdrachtgever, eindgebruiker, engineeringspartij en contractor nauw samenwerken. Het bedrijf is volcontinu operationeel, alle partijen werken naast elkaar. Er starten meerdere projecten tegelijkertijd op dezelfde locatie, naast de projecten die al lopen of gaan lopen.” De Haan: “Elk project is bovendien uniek en heeft zijn eigen focus in de verschillende fases.” Leeuwerink: “Het is dus belangrijk dat alle partijen elkaar vertrouwen en constant de samenwerking afstemmen.”

Ideale mix
Het huidige team blijkt een schot in de roos. Inmiddels zijn al mooie stappen gemaakt, o.a. in het kader van het HSE jaarplan voor 2017. Leeuwerink: “De structuur binnen het team is helder. We weten wat we van elkaar kunnen verwachten.” Ook de mix van ervaren en junior veiligheidskundigen pakt goed uit. Leeuwerink: “Iedereen brengt zijn eigen vakkennis en specialisatie mee. We vullen elkaar aan. Er is een constante leercurve. Ik ben er best trots op dat we alles tegelijkertijd kunnen oppakken en toch de focus scherp houden op de belangrijke zaken. De Haan: “Er wordt een continue kwaliteit geleverd. Het klikt en we stemmen alles goed met elkaar af.” Leeuwerink: “Ook credits voor DEKRA, voorheen Arbo Support voor de continuïteit die zij leveren. Ik heb een hele korte lijn met DEKRA, voorheen Arbo Support. Er zijn weinig wisselingen, de mensen zijn kundig en DEKRA, voorheen Arbo Support begrijpt wat we zoeken. Daar spelen ze goed op in.” Het resultaat is collegialiteit die over bedrijfsgrenzen heengaat. Leeuwerink: “Ik zie ze als mijn collega’s. Ze horen er gewoon bij.”

Veiligheid is een team effort. Dat is iets wat vaak gezegd wordt, maar op dit project wordt het ook gedaan. Fijn om daar een steentje aan bij te kunnen dragen.