Pas afgestudeerde veiligheidskundigen zijn de ervaren mensen van de toekomst. Daarom verdient jong talent een kans. Zo kan het gebeuren dat je als 25-jarige young professional ineens meewerkt aan een megaproject als de Hoekse Lijn: een treinverbinding van 25 kilometer die in elf weken tijd omgebouwd wordt naar een metroverbinding. Inclusief sloop van de oude verbinding, renovatie van zes stations en bouw van een nieuw station. Dennis Boersma: “Het kost veel energie en ik moet er anderhalf uur voor reizen, maar het is het allemaal waard.”
 

Helicopterview

Dennis is tijdens het project de rechterhand van Dick Kraaijenbrink, V&G-manager en coördinerend V&G-coördinator van Mobilis TBI: “Zwaarwegende beslissingen lopen via Dick, maar op operationeel niveau ben ik degene die de dagelijkse zaken afhandelt. Het is mijn taak de verschillende partijen samen te brengen en hen afspraken te laten maken over de veiligheidsgebieden waar ze raakvlakken hebben. Ik monitor en behoud de helicopterview.”
 

Lange lijnen, kort tijdbestek

De vele partijen vormen een uitdagende factor: “VolkerRail en mijn opdrachtgever Mobilis TBI zijn hoofdaannemer en coördinerend aannemer. Wij moeten de hoofd-, neven- en onderaannemers coördineren. Het lastige is dat we geen directe opdrachtgever zijn van die partijen en we zaken dus via de opdrachtgever moeten spelen. Die opdrachtgever bestaat weer uit drie partijen (RET, gemeente Rotterdam en ProRail) die onderling ook moeten samenwerken.” Het korte tijdsbestek is een ander aandachtspunt: “Planning en productie staan zwaar onder druk. Je moet de vinger aan de pols houden, anders kan veiligheid een lagere prioriteit krijgen.”

 

In het diepe

Dat hij als pas afgestudeerd MVK en IVK’er aan grote projecten mag meewerken, vindt Dennis een groot pluspunt van DEKRA, voorheen Arbo Support: “Ik had redelijk veel werkervaring opgedaan tijdens mijn studie en daardoor durfden ze het aan om me in het diepe te gooien. Wel met een lifeline uiteraard, want binnen DEKRA, voorheen Arbo Support zijn er verschillende specialismen aanwezig en ik kan met specifieke vragen bij iedereen terecht. Daarnaast is de operationeel manager, Arend Kloppers in mijn geval, altijd een fijne sparringpartner.”

 

Goede samenwerking

Ook van Dick Kraaijenbrink leert Dennis veel: “De samenwerking met Mobilis TBI verloopt goed. Ik heb altijd in een project willen samenwerken met een zeer ervaren veiligheidskundige. Nou, dat is Dick. Hij is hier 1 of 2 dagen, maar hij is altijd bereikbaar voor mij. Daar maak ik natuurlijk gretig gebruik van. Dat is heel waardevol aan dit project.” Dennis noemt samenwerkingen als deze een win-winsituatie: “Ik denk dat juist jonge mensen door hun frisse blik veel te bieden hebben. Tuurlijk, een organisatie moet bereid zijn de verantwoordelijkheid voor zwaarwegende beslissingen te nemen. Maar daar krijgen ze iemand voor terug die met veel energie binnenkomt en veel werk uit handen neemt.”