Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig op het gebied van HSEQ, bijvoorbeeld tijdelijke vervanging van uw HSEQ manager of HSEQ coördinatie op projectbasis? Of heeft u voor korte of langere tijd een HSEQ manager nodig? Dekra biedt u hiervoor de juiste mensen!

Expertise

De adviseurs van DEKRA zijn hoog opgeleid, hebben een technische achtergrond en ruime kennis van en ervaring in HSEQ. Zij zijn analytisch en hebben uitstekende communicatieve vaardigheden. Zij zijn sparring partners voor uw lijnmanagement op het gebied van veiligheidsbeleid en tevens gesprekspartner voor uw medewerkers op het gebied van uitvoering. Zij kunnen snel schakelen tussen verschillende doelgroepen en kunnen de vertaalslag maken van wet- en regelgeving naar beleid en naar de praktijk. Onze adviseur kan fulltime of parttime op uw locatie(s) worden ingezet. De precieze invulling van de HSEQ ondersteuning wordt in afstemming met u bepaald.

Werkwijze
DEKRA kan onder andere de volgende zaken voor u invullen:

  • Adviseren van uw lijnmanagement op het gebied van HSEQ;
  • Opstellen en aanpassen van HSEQ beleidsstukken en ondersteunen bij uitvoering van uw HSEQ beleid;
  • Opzetten, implementeren en beheren van uw HSEQ managementsysteem;
  • Onderzoeken (laten) uitvoeren op basis van HSEQ vraagstukken die leven in uw organisatie en adviseren over verbetermaatregelen. Ondersteunen bij het implementeren van deze verbetermaatregelen en borging daarvan in uw organisatie;
  • Bewaken van uitvoering van lopende acties op gebied van HSEQ;
  • Opzetten HSEQ coördinatie van uw projecten en (laten) opstellen van V&G plannen en RI&E rapportages;
  • Uitvoeren ongevalsonderzoeken;
  • Opzetten en beheren systeem van werkplekinspecties;
  • Uitvoeren analyses (o.a. trendanalyses uit ongevalsonderzoeken en werkplekinspecties, KPI’s en management review) en opstellen management rapportages;
  • Contacten onderhouden met bevoegd gezag en certificerende instanties en begeleiden van bezoeken van deze instanties.

Onze adviseur is praktisch ingesteld en zal zich zowel binnen management vergaderingen als op de werkvloer bewegen. Zij zal alle lagen van de organisatie betrekken bij HSEQ om safety awareness te vergroten. Voor het laten uitvoeren van HSEQ onderzoeken kan zij tevens collega adviseurs inschakelen. Op deze manier neemt DEKRA uw HSEQ afdeling veel werk uit handen.

Bekijk & download productblad