Arbo Support

 

Uw organisatie heeft tal van verplichtingen als het gaat om de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Enerzijds kunnen deze zijn voorgeschreven middels wet- en regelgeving en anderzijds kunnen het interne procedures en voorschriften omvatten op corporate niveau. Door druk vanuit uiteenlopende stakeholders, het toenemende bewustzijn van het belang van veilig werken en naleving van wetten en regels, stijgt ook het belang van een onafhankelijk compliance onderzoek.

Dekra kan onafhankelijke compliance audits uitvoeren op het door u gewenste onderwerp en vaststellen in welke mate uw organisatie voldoet aan de vigerende wet- en en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid en milieu.

Expertise

De adviseurs van Dekra hebben ruime kennis van wetgeving en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden, externe veiligheid (o.a. BRZO) en milieu én ervaring met vertalen van de voorschriften naar de praktijk. Dekra heeft instrumenten ontwikkeld voor het uitvoeren van gap-analyses ten opzichte hiervan.

Product en werkwijze

Dekra kan u o.a. ondersteunen bij:

  • Inventariseren van wet- en regelgeving en normen die op uw organisatie van toepassing zijn en opstellen register;
  • Uitvoeren audit/gap-analyse ten opzichte van wet- en regelgeving en adviseren over te nemen maatregelen;
  • U begeleiden bij de voorbereiding en tijdens bezoeken/inspecties van handhavende instanties op het gebied van arbeidsveiligheid en milieu.

Hiervoor is onze adviseur een of meer dagen bij u op locatie en werkt vervolgens de bevindingen en adviezen uit en stelt samen met u een plan van aanpak op.

Bekijk & download productblad