Arbo Support

Het beschermen van mensen, het milieu en activa

Wordt er in uw organisatie met gevaarlijke stoffen omgegaan, dan werkt u vaak met één of meerdere versies van een Process Safety Management model. Daaruit vloeien acties. De gefragmenteerde aanpak bij de meeste van de inspanningen is een hoofdoorzaak van de beperkte vooruitgang in het verminderen van incidenten. De activiteiten die doorgaans als Process Safety Management (PSM) programmaonderdelen worden geïdentificeerd, zijn vaak wederzijds afhankelijk. Ze moeten aan elkaar worden gekoppeld door overkoepelende elementen die hun effectiviteit en duurzaamheid garanderen.

Processen voor procesveiligheidsmanagement (PSM) (bijvoorbeeld OSHA 1910.119 in de VS en SEVESO-richtlijn in Europa) en industriële richtlijnen van vele professionele verenigingen (zoals het Centre for Chemical Process Safety) geven richting aan een PSM.