Arbo Support

 

Weet u precies wat de gevaren en risico’s in uw organisatie zijn? Grote kans dat u niet alles exact in kaart heeft. Pas als de risico’s bekend zijn, is er de mogelijkheid tot verbeteren middels preventieve maatregelen.

Artikel 5 van de Arbeidsomstandigheden wet verplicht alle bedrijven om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hierbij moeten alle voorkomende risico’s in kaart worden gebracht, de risico’s geëvalueerd worden. Ook wordt gekeken welke technische en organisatorische maatregelen al aanwezig zijn en of meer maatregelen nodig zijn. Op basis van de adviezen uit de RI&E moet een plan van aanpak worden opgesteld: bij elk advies moet een actie worden geformuleerd met vermelding van uitvoerende en tijdplanning. De maatregelen bij hoge risico’s hebben daarbij prioriteit boven de midden en lage risico’s. De risico-evaluatie (risicoscore) helpt op deze wijze bij het stellen van prioriteiten in het uitvoeren van het plan van aanpak.

Expertise

De adviseurs van Dekra hebben ruime kennis en ervaring met het uitvoeren van RI&E’s in diverse branches. Zij heeft hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld waarin alle wettelijke onderwerpen terugkomen. Het format van de RI&E rapportage bevat tevens een risicoweging en een invulformat voor het op te stellen plan van aanpak.

Product en werkwijze

Voor het uitvoeren van een RI&E worden de volgende stappen gevolgd:

  • Onze adviseur wint met behulp van een beknopte vragenlijst informatie in over uw organisatie ter voorbereiding.
  • Tijdens één of meer locatiebezoeken interviewt onze adviseur uw preventiemedewerker, leidinggevenden en medewerkers van verschillende afdelingen over hun werkzaamheden, de daarbij voorkomende risico’s en de aanwezige maatregelen. Ook voert zij rondgangen uit langs de verschillende werkplekken. Zij zal ook inzage vragen in relevante documenten.
  • Onze adviseur werkt de positieve bevindingen en aandachtspunten uit in een rapportage. Bij de aandachtspunten wordt een advies gegeven voor verbetering.
  • Onze adviseur licht de RI&E rapportage indien gewenst persoonlijk toe aan de betrokkenen.
  • Dekra kan u tevens begeleiden bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak voortkomend uit de RI&E.

Heeft u vragen over het uitvoeren van een RI&E? Neem dan contact met ons op.

Bekijk & download productblad