Arbo Support

Heeft u een VCA (*/**/p)- of VCU-certificaat, dan moet u beroep kunnen doen op een V&G functionaris met tenminste een diploma Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) of voor België: Aanvullende vorming diensthoofden veiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Deze eisen staan vermeld in vraag 1.2 van de VCA- en VCU checklist. Het kan natuurlijk zijn dat u deze expertise niet zelf in huis hebt. In dat geval is het ook mogelijk om te volstaan met een VOL-VCA of VIL-VCU certificaat voor de V&G functionaris mits een beroep gedaan kan worden op een externe adviseur met genoemde diploma’s.

Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA

Als uw eigen V&G-functionaris niet over de vereiste opleidingskwalificaties beschikt, biedt Dekra u een ‘Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA’. U krijgt een vaste adviseur van Dekra toegewezen, waarop u te allen tijde kunt terugvallen. Met dit abonnement geeft u invulling aan de VCA- en VCU-eisen. Het Abonnement Deskundige Ondersteuning VCA bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een schriftelijke overeenkomst;
  • Een koppeling aan één van onze gediplomeerde veiligheidskundigen (minimaal MVK);
  • Een kopie van het diploma van ‘uw’ externe adviseur;
  • Jaarlijks recht op vier gratis adviesuren;
  • Korting op aanvullende adviesuren.

De schriftelijke overeenkomst en het kopie van het diploma van uw adviseur zijn uw registratie van het kunnen inroepen van externe ondersteuning. Deze registraties moet u kunnen tonen aan een auditor.

U kunt de adviseur raadplegen bij allerhande veiligheidsvraagstukken die in uw organisatie leven. Ook kan de adviseur bijvoorbeeld uw managementsysteem beheren of helpen verbeteren, een interne audit uitvoeren, de externe audit voorbereiden en begeleiden, een ongevalsonderzoek uitvoeren en een RI&E of blootstellingsonderzoek uitvoeren.

DEKRA zet voor deze activiteiten ervaren deskundigen in die het maatwerk leveren dat u wenst.

Bekijk & download productblad