Arbo Support

 

Voor uw grote en/of risicovolle projecten dienen Veiligheid & Gezondheid (V&G) plannen opgesteld te worden. Dit is geregeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling Bouwproces. Dit is verplicht voor projecten van een bepaalde omvang en risicovolle projecten. Omdat bij projecten verschillende partijen op één locatie werken is een goede V&G coördinatie van groot belang. Ook moeten de risico’s van het ontwerp, de omgeving, de bouwfase, de gebruik- en beheerfase in een vroeg stadium worden geïnventariseerd en beoordeeld en beheersmaatregelen worden vastgesteld.

Expertise

De adviseurs van Dekra hebben ruime ervaring met diverse soorten projecten in de industrie en daarbuiten, zowel voor nieuwbouw, renovatie als onderhoud of sloop. Door Dekra al voor aanvang van het project te betrekken kan ervoor zorg gedragen worden dat in een vroeg stadium de benodigde V&G maatregelen worden vastgesteld en getroffen. De adviseurs zetten hun brede kennis van V&G aspecten en wetgeving op dit gebied in om met praktische adviezen te komen in breed gedragen V&G-plannen.

Product en werkwijze

Dekra kan u bijstaan in de V&G organisatie van uw projecten, een V&G plan ontwerpfase en uitvoeringsfase voor u schrijven en de RI&E ontwerpfase en uitvoeringsfase voor u begeleiden/helpen opstellen.

Hieronder volgt een greep uit de dienstverlening die Dekra kan leveren:

  • Deelnemen aan V&G vergaderingen vanaf de initiatiefase t/m de uitvoeringsfase en oplevering/ beheer- en onderhoudsfase;
  • U begeleiden bij het opzetten van de project V&G organisatie;
  • De betrokken partijen bij het ontwerp om input vragen voor het V&G plan ontwerpfase en de RI&E ontwerpfase en dit proces begeleiden;
  • Opstellen en gedurende het project aanpassen en aanvullen van het V&G plan ontwerpfase en RI&E ontwerpfase;
  • De betrokken partijen bij de uitvoering om input vragen voor het V&G plan uitvoeringsfase en de RI&E uitvoeringsfase en dit proces begeleiden;
  • Opstellen en gedurende het project aanpassen en aanvullen van het V&G plan uitvoeringsfase en de RI&E uitvoeringsfase; Desgewenst leveren van V&G coördinator ontwerp- en/of uitvoeringsfase;
  • Samenstellen/Begeleiden van samenstellen V&G dossier.

 

Bekijk & download productblad