Arbo Support

 

Als werkgever heeft u de zorgplicht om uw werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Dit betekent dat de werkplek en de uit te voeren taken geen letsel of gezondheidsklachten mogen veroorzaken. Ook dienen werkplekken ergonomisch te zijn ingericht, dat wil zeggen: zo te zijn ontworpen dat het comfort en doeltreffend functioneren van mensen wordt bevorderd.

Expertise

De adviseurs van DEKRA hebben ruime kennis van en ervaring met diverse soorten werkplekonderzoeken in verschillende branches. Zij kunnen zowel op kantoren als op industriële werkplekken onderzoeken uitvoeren. Hiervoor heeft DEKRA eigen methodieken ontwikkeld, gebaseerd op wet- en regelgeving, normen en best practices.

Product en werkwijze

DEKRA kan onder andere de volgende onderzoeken voor u uitvoeren:

  • Ergonomisch werkplek onderzoek bij beeldschermwerkplekken in kantoren en controlekamers: Hierbij beoordeelt onze adviseur de instelbaarheid en instelling van de werkplekken en andere middelen. Tevens wordt gekeken naar omgevingsfactoren, zoals voorzieningen voor het regelen van binnenklimaat en binnenlucht kwaliteit, verlichting, voorzieningen voor zonwering, looproutes en (nood)uitgangen. Aan medewerkers wordt gevraagd of zij klachten ervaren. Ook kan worden gekeken naar organisatorische aspecten zoals werkinhoud en werkdruk, training en communicatie. De scope van het werkplekonderzoek wordt in afstemming met u bepaald.
  • Ergonomisch werkplek onderzoek bij industriële werkplekken: Ook hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de werkplek in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden. Zijn alle bedieningspanelen goed bereikbaar? Kan men alle werkplekken goed bereiken? Kan het onderhoud aan de installatie veilig plaatsvinden? Hoe zijn de klimaatomstandigheden? Is er sprake van lichamelijke belasting of blootstelling aan schadelijk geluid? Hoe zit het met machineveiligheid? De scope van het werkplekonderzoek wordt in afstemming met u bepaald.
  • Veiligheidsinspecties industriële werkplekken: Tijdens een uitgebreide rondgang beoordeelt onze adviseur de werkplek. Zijn orde en netheid in orde? Zijn gevaarlijke stoffen correct opgeslagen en worden ze veilig gebruikt? Zijn de machines correct opgesteld, worden ze periodiek onderhouden en worden ze veilig gebruikt? Onze adviseur gaat graag in gesprek met uw medewerkers om hen actief te betrekken bij de veiligheid op hun eigen werkplek.
  • Ook kan DEKRA voor u een binnenklimaat onderzoek of binnenlucht kwaliteit onderzoek uitvoeren. Door middel van vooronderzoek en metingen worden knelpunten vastgesteld waarbij verbeteradviezen worden gegeven.
  • Blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen: wanneer in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt dan moet met worden nagegaan of de blootstelling van uw medewerkers aan deze stoffen voldoende wordt voorkomen danwel beperkt. DEKRA kan een blootstellingsonderzoek gevaarlijke stoffen voor u uitvoeren.

 

Meer weten over werkplekonderzoek? Neem dan contact op.

Bekijk & download productblad