DEKRA biedt diverse trainingen en opleidingen aan om de arbeidsveiligheid van uw medewerkers te kunnen waarborgen. Voor een groot deel van onze opleidingen heeft u de keuze tussen een in-company opleiding of een open inschrijving. Een groot deel van de opleidingen kunnen we aanbieden als maatwerk, toegespitst op uw situatie en organisatie. Een enkele opleiding bieden we uitsluitend aan als maatwerk.

DEKRA is door VCA Infra erkend als SOG-opleidingscentrum. Klanten met operationele medewerkers die moeten voldoen aan de binnen VCA gestelde opleidingseisen kunnen dus nog steeds bij ons terecht. 

Opleidingen op maat

Gasmeten ex-ox-tox

De training gasmeten ex-ox-tox verzorgen we op basis van de SOG regelingen en vereisten. De SOG-training bieden wij aan met open inschrijving. Daarnaast bieden we ook maatwerktrainingen aan voor gasmeten ex-ox-tox. De maatwerktraining wordt gegeven op de locatie en met de meetapparatuur en de omgeving van de klant. Het is mogelijk om de training af te sluiten met een eigen toets.

Werkvergunningen

Binnen veel bedrijven wordt gewerkt met (veilig) werkvergunningen. Daarin worden afspraken vastgelegd over de veilige uitvoering van de werkzaamheden. Om te komen tot een goede en complete werkvergunning is een heel proces van voorbereiding nodig waar diverse afdelingen en functionarissen bij betrokken zijn. Wij verzorgen praktijktrainingen waarbij we dat gehele proces doornemen met de betrokkenen. Aan de hand van voorbeelden werken we een proces uit om te komen tot een juiste werkvergunning. Dit doen we – wanneer mogelijk – op basis van het proces en de werkvergunningenprocedure van de opdrachtgever.

Operationele eisen uit het explosieveiligheidsdocument

Bedrijven met specifieke risico’s op het gebied van gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende gevaren op brand en explosie, dienen dat in een explosieveiligheidsdocument (EVD) te beschrijven. Wij kunnen een dergelijk EVD voor u opstellen. Tevens verzorgen we praktijktrainingen voor medewerkers in de productie of operatie, onderhoud en voor (onder)aannemers. We maken dan een maatwerktraining op basis van het EVD voor het betreffende bedrijf waarbij we de bedrijfssituatie laten zien en bespreken. Daarbij worden ook zaken als zonering, apparatuur/gereedschappen en symbolen besproken.

Omgaan met (gevaarlijke) stoffen

Bij veel bedrijven wordt gewerkt met (gevaarlijke) stoffen en worden deze intern opgeslagen en verwerkt. Daarbij is het belangrijk om te weten wat eventuele gevaareigenschappen van de stoffen zijn en hoe u daarmee moet omgaan. Daarnaast is het van belang om de juiste acties in te zetten, bijvoorbeeld bij morsingen, lekkages en een eventuele (kleine) brand. Opslag dient te gebeuren conform de PGS 15 voorschriften en eisen. In een maatwerktraining leren we de ‘gebruikers’ om veilig te werken met de stoffen en kunnen ze de betreffende informatie zoals etiketten, symbolen en gevaar- en risicozinnen herkennen en beoordelen.

Bent u op zoek naar een training die niet in onze lijst vermeld staat of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingen met open inschrijving

In onderstaand schema vindt u onze opleidingen en trainingen met open inschrijving.