Visie

In 2025 is DEKRA de wereldwijde partner voor een veilige wereld. We geven invulling aan deze visie doordat onze medewerkers elke dag werken aan het realiseren van deze ambitie. Het verbeteren van veiligheid in de keten is voor ons het ultieme doel. Samen met onze klanten streven we naar een zo veilig mogelijke omgeving.

Missie

Wij bieden dienstverlening aan waarmee we onze klanten ondersteunen in het oplossen van problemen en het goed aanpakken van uitdagingen. Ons primaire doel daarbij is om onze klanten te ontzorgen. Wij tonen ons uitzonderlijk betrokken bij de klant en bieden oplossingen op maat op het gebied van projectondersteuning, advisering en training van de meest kostbare assets van de klant: de mensen. Wij streven ernaar dat al onze klanten zich vertrouwd voelen met DEKRA en naar tevredenheid geholpen worden. Onze deskundige specialisten op het gebied van veiligheid en arbeidshygiëne staan hiervoor 100% garant. Zij vormen het hart van DEKRA, bewegen zich op het werkterrein van onze klant en zijn daarmee ons visitekaartje. Om te zorgen dat zij hun functie optimaal kunnen uitvoeren, stelt DEKRA alles in het werk om de voorwaarden te scheppen die dit mogelijk moeten maken. Zoals constante training van onze mensen en het delen van kennis.

Kernwaarden

Ons beleid is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

  • Wij streven lange-termijnrelaties na met opdrachtgevers en medewerkers, gebaseerd op een wederzijdse win-winsituatie;
  • Wij streven een hoogwaardige dienstverlening na met tevreden opdrachtgevers;
  • Wij streven naar verdere ontplooiing en scholing van onze medewerkers.