Veiligheidskundige Marco de Jonge heeft voor zijn afstudeer opdracht aan de Universiteit Antwerpen onderzocht wie er nu verantwoordelijk is voor ongevallen indien werk in de bouw of chemie is aanbesteed.  Is de opdrachtgever eindverantwoordelijk voor wat er onverhoopt op zijn project gebeurd? En hoe komt dit in het aanbestedingsbeleid tot uitdrukking? In bijgaand artikel beschrijft hij zijn bevindingen.