In de periode augustus 2009 t/m 2010 vielen er zes dodelijke slachtoffers te betreuren waarbij een heftruck was betrokken. Dat is één slachtoffer meer dan het langjarige gemiddelde van vijf doden. 

De Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks gemiddeld 170 meldingen van ernstig letsel, waarvan 5 met dodelijke afloop. Dat blijkt al jaren achtereen nog maar het topje van de ijsberg, omdat het hier enkel om de wettelijk verplichte meldingen gaat, waarbij sprake is van ernstig letsel. Maar niet alle letsel is even ernstig en ook wordt bij de Arbeidsinspectie niet altijd alles gemeld.

 Letsel Informatiesysteem

Dat verklaart waarom het Letsel Informatiesysteem (LIS) van de ‘Stichting consument en veiligheid’ jaarlijks gemiddeld 1600 heftruckgerelateerde verwondingen registreert, waarbij de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) van een aangesloten ziekenhuis werd betrokken. Zeker 190 daarvan leidden tot een ziekenhuisopname. Het overgrote deel van heftruckongevallen met gewonden komt niet in de publiciteit. Het aantal voorvallen, dat het landelijke nieuws en deze website in het afgelopen jaar haalde, is in verhouding dan ook erg laag.

 Letsels

Bij de SEH-behandelingen in verband met letsel door een arbeidsongeval waarbij een heftruck betrokken is, is er in ruim de helft van de gevallen sprake van letsels aan de onderste ledematen, vooral voet/tenen en enkels. In tweederde van die gevallen betreft het fracturen. Ook letsels aan hand of vingers door beklemming komen veel voor. Wat de dodelijke ongevallen betreft, is vooral het gehele lichaam of hersenen/hoofd als locatie van het dodelijke letsel geregistreerd.

 Slachtofferprofiel

De slachtoffers van ongevallen met een heftruck zijn overwegend mannen. Onder de slachtoffers zijn vooral (jong)volwassenen in de werkzame leeftijd. Er zijn aanwijzingen dat jongeren een groter risico lopen dan ouderen. Bij dodelijke ongevallen lijken relatief vaak jonge kinderen betrokken te zijn.

 Oorzaken

De letsels ontstaan vooral door aanrijdingen met heftrucks, gevolgd door beknellingen of een val. Bij de dodelijke ongevallen is het slachtoffer vaak onder de heftruck terechtgekomen of bekneld geraakt.

Technische en organisatorische preventiemaatregelen geven verbetering, maar recent onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst uit dat er vaker sprake is van onveilig gedrag. Gedragscommunicatie helpt dan om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Een groter veiligheidsbewustzijn zorgt ervoor dat bestaande regels en procedures beter worden nageleefd en verkleint de kans op ongevallen.

Bron: www.Logistiek.nl