Bij 175 bedrijven (73%) is één of meer overtredingen aangetroffen, in totaal zijn er 372 overtredingen geconstateerd. Hoewel de overtredingen grotendeels niet ernstig waren, moest de Inspectie SZW vooral veel waarschuwingen geven en eisen opleggen om de arbeidsveiligheid te verbeteren.

De inspecteurs concluderen “dat onveilige machines en transportsystemen een hardnekkig probleem blijven binnen de bakkerij- en zoetwarensector. Dit kan leiden tot ernstige ongevallen.” Naast het verbeteren van de machineveiligheid moeten de werkgevers hun werknemers ook meer bewust maken van dit gevaar.

Door menging van grondstoffen, zoals meel, met lucht kan er een explosie ontstaan. Ook niet goed geaarde vulslangen kunnen leiden tot ernstige explosies. Daarom is het belangrijk om deze risico’s goed te beoordelen en vast te leggen. Bij overtreders was dit niet altijd goed geregeld. In een beperkt aantal gevallen waren er onvoldoende maatregelen om piekblootstelling aan meelstof te voorkomen. Dit  kan leiden tot allergische reacties en gezondheidsschade.

Ruim de helft van de bedrijven in overtreding kon geen actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie en bijbehorend plan van aanpak tonen.

Vervolg

De Inspectie gaat de bedrijven die in 2013 in overtreding waren in de toekomst weer controleren. Bij herhaling van soortgelijke tekortkomingen wordt direct een boete opgelegd.