De Inspectie SZW heeft in de jaren 2012 tot en met 2015 747 van de circa 7300 bedrijven in deze sector gecontroleerd. Het betroffen hier risico gerichte inspecties bij die bedrijven waarbij zich ongevallen hadden voorgedaan of die een handhavingsgeschiedenis hadden. Veel van deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen en gevaarlijke machines.

Als het gaat om veilig werken met gevaarlijke stoffen constateert de Inspectie SZW dat de naleving op dit punt stijgt. Waar in 2012 slechts 26% van de geïnspecteerde bedrijven de zaken op orde had, bleek dit percentage in 2015 gestegen naar 40%.

Bij machineveiligheid en veiligheid op de arbeidsplaats was in 2013 slechts bij 31% van de geïnspecteerde bedrijven de boel op orde, in 2015 was dit gestegen tot 59%.

De Inspectie heeft in de afgelopen jaren twee sporen bewandeld om de naleving te verbeteren. Enerzijds zet de Inspectie in op communicatie over de risico’s en op een intensievere samenwerking met de brancheorganisaties. Anderzijds worden gerichte inspecties uitgevoerd om met inzet van handhavingsinstrumenten naleving af te dwingen. Ondanks alle inzet de afgelopen jaren roept de Inspectie SZW de sector op om de komende jaren nog meer verbeteringen door te voeren. De Inspectie zelf zal de komende jaren doorgaan met het gericht controleren van deze bedrijven. Op 1 februari zijn de inspecties en herinspecties naar blootstelling gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid reeds gestart.

Meer informatie