CHEMIE – De chemische sector werkt aan een actieplan voor veiligheid binnen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Dat heeft een woordvoerster van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) vrijdag gemeld.

De brand bij Chemie-Pack en de constatering van staatssecretaris Atsma dat 12 risicovolle bedrijven onveilig zijn (zie eerder bericht), baart de sector zorgen. Het actieplan van de verschillende brancheorganisaties in de chemische sector moet alle medewerkers in deze bedrijven er van doordringen dat veiligheid voorop staat, aldus de zegsvrouw.

Ook andere organisaties roeren zich naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek door Atsma. Natuur & Milieu wil dat er een landelijk veiligheidsteam komt met kennis van de specifieke risico’s van gevaarlijke bedrijven. Ook zouden risicovolle bedrijven een fonds moeten oprichten waaruit schade betaald kan worden, volgens de milieuorganisatie.

Bron: ANP

Zie ook VNCI: Veiligheid moet gewaarborgd zijn