De leeftijd waarop werknemers idealiter willen stoppen met werken ligt verder hoger in Nederland dan in andere Europese landen. Nederlanders geven wel vaker dan andere Europeanen aan te maken te hebben met verbaal of fysiek geweld, intimidatie of discriminatie tijdens het werk. Volgens TNO komt dit mogelijk doordat het aantal dienstverlenende functies in Nederland wat hoger is dan gemiddeld in Europa.

Volgens TNO is 5 procent van het verzuim in Nederland werkgerelateerd. Dat verzuim duurt over het algemeen wel relatief lang. Een werknemer met een beroepsziekte blijft gemiddeld 31 dagen per jaar weg van het werk, terwijl bij het gemiddelde bij andere aandoeningen op zes dagen per jaar ligt. De onderzoekers schatten de kosten die samenhangen met beroepsziekten op minstens 8 miljard euro per jaar. Daarbij gaat het om loondoorbetaling bij werkgerelateerd verzuim, kosten van arbeidsongeschiktheid en zorgkosten voor personen met een arbeidsgerelateerde aandoening.