SPIE Industry services regio West is gespecialiseerd in aanpassing, modernisering en onderhoud van productie-installaties, met name in de petrochemische industrie. Veiligheid is daarbij essentieel. SPIE heeft enkele veiligheidskundigen in vaste dienst en huurt regelmatig experts in bij Arbo Support. “Bij Arbo Support weten ze wat we nodig hebben”, zegt SHEQ Officer Tom Hofman. “Mijn collega Ed van der Pas en ik werken heel prettig samen met accountmanager Arend Kloppers.”

SPIE voert opdrachten uit voor grote opdrachtgevers in de petrochemische industrie. “Wij hebben de verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. Zij werken in een omgeving met gevaarlijke stoffen en hoge drukken. Dit is risicovol. Daarbij stellen deze bedrijven hoge eisen aan de veiligheid van contractors die ze inhuren. Wanneer je je veiligheidsbeleid niet op orde hebt, dan kun je het wel vergeten. Dan kom je niet binnen bij deze bedrijven.”

Duidelijke regels
Om de risico’s optimaal te beheersen heeft SPIE een speciaal cultuurprogramma, het Safety Leadershipprogramma, om de veiligheidscultuur nog verder te verhogen. Belangrijke pijlers daarvan zijn: eigenaarschap, duidelijkheid in veiligheidsregels en een cultuur waarin mensen elkaar durven aanspreken. Als de veiligheidsregels duidelijk zijn, dan weet je ook wanneer je iemand moet aanspreken.

Feedback geven is niet altijd eenvoudig. Tijdens het Safety Leadership-programma worden medewerkers hierin getraind met behulp van acteurs en rollenspellen. SPIE werkt met eigen mensen en met uitzendkrachten. Het verder verhogen van de veiligheidscultuur van de vergt van iedereen in de organisatie veel inzet. Het vraagt nog een extra inspanning om ook uitzendkrachten volgens de strenge normen en hoge veiligheidscultuur van SPIE en haar opdrachtgevers te laten werken. Daarin hebben ook de veiligheidskundigen op het project belangrijk rol. “Dat is best een zware taak”, aldus Hofman.

Hofleverancier
SPIE Industry services heeft in regio West een aantal vaste veiligheidskundigen in het team. Daarnaast wordt voor projecten externe deskundigheid ingeschakeld. Arbo Support is daarbij ‘hofleverancier’. “Wij hebben pieken rond april en oktober “, legt Hofman uit. “Dan zijn er op de petrochemische fabrieken veel turnarounds georganiseerd. Dat zijn de tijden dat we extra capaciteit nodig hebben. Arbo Support is onze flexibele schil.”

Hofman is bijzonder te spreken over de inzet van Arbo Support. “Ze hebben een goed aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Sommige veiligheidskundigen komen steeds weer bij ons terug, zij kennen onze manier van werken. Soms hebben we op één locatie meer veiligheidskundigen lopen. Dan is het ook prima als er een minder ervaren kracht bij loopt. Arbo Support heeft mooie ontwikkeltrajecten voor jonge veiligheidskundigen die het Integrale Veiligheids-diploma (hbo) net op zak hebben.”