Veiligheid op het werk is een actueel thema. Steeds meer bedrijven zien het belang van het waarborgen van veiligheid in, ook al is dat niet altijd eenvoudig. Het voorkomen van risico’s is een dynamisch en tegelijkertijd een apart vak dat specifieke competenties vergt.

Arbo Support heeft sinds de jaarwisseling nu ook de opleiding Middelbare Veiligheidskunde (MVK) in haar opleidingenpallet zitten. Deze praktische, SKO-erkende veiligheidsopleiding op post-mbo niveau wordt zowel in Hoogvliet als in Harderwijk gegeven. Naast deze opleidingslocaties wordt deze cursus ook in-company aangeboden.

Speciaal voor deze opleiding heeft Arbo Support samenwerking gezocht met Copla Opleiding & Training bv uit Harderwijk, die deze opleiding al sinds 2002 aanbiedt. Directeur Ronald Meijer: “Onvrede over de kwaliteit van de opleiding was destijds voor ons aanleiding om ons op deze markt te begeven. Het cursusmateriaal was niet meer van deze tijd en het accent lag teveel op de theoretische vorming van de cursisten.” Het behoeft dan ook nauwelijks betoog dat Copla de opleiding op een totaal andere leest heeft geschoeid. “Van meet af aan hebben wij deze opleiding als dagonderwijs aangeboden, waarbij er een duidelijke koppeling van de theorie met de eigen praktijk van de cursist is. Onze opleiding is niet alleen door Hobeon SKO in 2003 erkend, maar het concept is inmiddels ook door vele andere aanbieders van de MVK-opleiding gekopieerd,” aldus Meijer. Sinds 2002 heeft Copla al meer dan 450 cursisten tot middelbaar veiligheidskundige opgeleid. Bij de circa 300 Cedeo-erkende opleidingsinstituten in ons land vindt periodiek onderzoek plaats naar de klanttevredenheid en de kwaliteit van het onderricht. Bijna 95% van de opdrachtgevers en cursisten spreekt zich positief uit over de aanpak en begeleiding van Copla, Daarmee steekt Copla met kop en schouders boven andere aanbieders van MVK-opleidingen uit!

Samenwerking
“Arbo Support heeft zich in de afgelopen twee decennia, met name in de industrie, ontwikkeld tot een gerenommeerde partner op het gebied van arbeidsveiligheid. Deze onderneming kan niet alleen bogen op een goede naam, maar beschikt daarnaast over een uitgebreid netwerk in deze sector. Daarbij komt dat zij ook nog eens zijn gevestigd in de grootste en belangrijkste mainport van ons land. Copla houdt zich eveneens al meer dan 20 jaar bezig met arbeids- en brandveiligheid. Een verschil met Arbo Support is dat wij minder branche-specifiek opereren. In de afgelopen jaren hebben beide directies de mogelijkheden tot nauwere samenwerking verkend. Met name de onderkenning dat de scope van beide bedrijven op bepaalde terreinen complementair is te noemen, legde de basis voor samenwerking. De opleiding Middelbare Veiligheidskunde bijt hierin het spits af,” licht Meijer toe.

Peter van Dobben de Bruyn, directeur Arbo Support, typeert de samenwerking op het gebied van deze opleiding als een logische optie. “Beide bedrijven staan op kwaliteit. Wat hun opleidingen aan gaat, richten zij zich vooral op het overdragen van in de praktijk toepasbare kennis. Ook de wederzijdse principes en culturen vertonen veel overeenkomsten. Een gezamenlijk kenmerk is bovendien dat wij beide lange termijn relaties nastreven. De samenwerking gaat dan ook uit van een wederzijdse win-win situatie, waar onze opdrachtgevers in de wijde omgeving van Europoort/Maasvlakte eveneens de vruchten van kunnen plukken,” stelt hij.

Kennis(overdracht)
Het verbeteren van de arbeidsveiligheid is en blijft voor Arbo Support een belangrijke doelstelling. Om die te concretiseren wordt er relatief veel tijd en geld geïnvesteerd in kennisvermeerdering onder de medewerkers, die zij op hun beurt weer doorgeven aan de opdrachtgevers. “Het afgelopen jaar was bijna 1,5 fte van ons medewerkersbestand met een relevante opleiding of studie bezig, waaronder de opleiding voor Hogere Veiligheidskunde, Niveau 1 en Arbeidshygiëne. Daarnaast houden wij ook enkele keren per jaar een zogenaamde Hotel New York sessie, waar onze medewerkers middels een workshop/training een bepaald onderwerp uitdiepen. Tijdens één van deze sessies heeft Ronald Meijer bijvoorbeeld een intervisiebijeenkomst rond het thema risicoperceptie geleid,” licht de directeur van Arbo Support toe.

Om de feeling met de praktijk nauw aan te laten sluiten bij de wensen van opdrachtgevers, betrekt Arbo Support hen steeds meer bij het ontwikkelen van workshops/trainingen en adviestrajecten. Van Dobben de Bruyn: “Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Enerzijds biedt ons dit de gelegenheid kennis over te dragen, anderzijds levert deze aanpak de nodige feedback op, waarmee wij ons voordeel kunnen doen.”

MVK-opleiding
De eerste MVK-opleiding, die in Hoogvliet zal worden gegeven, gaat in mei 2010 van start. Deze circa negen maanden durende opleiding wordt volledig in dagonderwijs verzorgd en is verdeeld over 18 lesdagen. De op de beroepspraktijk gerichte theorie wordt modulair aangeboden. Vandaar ook dat de cursist na afloop van elke module een huiswerkopdracht mee krijgt en een toets dient af te leggen. Rekening moet worden gehouden met een totale studiebelasting (bestuderen syllabus, huiswerkopdracht en toets) van circa 32 uur per module.

Om aan de cursus deel te kunnen nemen is een mbo-opleiding of een gelijkwaardig werk-/denkniveau vereist. Met name voor functionarissen met een adviserende, coördinerende of uitvoerende rol op het gebied van veiligheidszorg geldt deze opleiding als een ‘must’. Gewerkt wordt in groepen van maximaal 16 personen. Voor een in-company cursus zijn minimaal acht deelnemers nodig.

Het examen omvat het uitvoeren van een onderzoek in de (eigen) bedrijfssituatie, gevolgd door het opstellen van een rapport. Dat rapport dient ten overstaan van een examencommissie verdedigd te worden. Met onderzoek en rapportage is een studiebelasting van ca 80 uur gemoeid. Cursisten die de opleiding met goed gevolg afronden en aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich in het SKO-register laten inschrijven.

Voor meer bijzonderheden zie: www.arbosupport.nl