De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Paul de Krom heeft zowel aan de Eerste als de Tweede Kamer de Arbobalans 2010 toegezonden. De Arbobalans biedt een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van de arbeidsomstandigheden in Nederland. Het algemene beeld uit de Arbobalans is positief. De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

 • Het gaat goed met de arbeidsomstandigheden in Nederland. De kwaliteit van arbeid is stabiel; de meeste werknemers zijn tevreden over hun arbeidsomstandigheden.
 • Het ziekteverzuim is gedaald door verkorting van de verzuimduur tot 4,0 procent (2009): werknemers gaan sneller aan het werk na ziekte.
 • Ruim een vijfde van het verzuim is werkgerelateerd. Werkdruk en werkstress veroorzaken volgens werknemers werkgerelateerd verzuim.
 • Werkgevers maken vooral gebruik van externe arbodiensten. Verbreding van het
  productaanbod van arbodiensten heeft niet geleid tot inkopen van meer arbozorg bij
  arbodiensten. Werkgevers nemen vooral de wettelijk verplichte arbozorg af en daar is
  een daling zichtbaar.
 • Veel werknemers hebben een ongezonde leefstijl; vooral in de sector vervoer en
  communicatie en in de bouw komt een ongezonde leefstijl vaak voor.
  Effecten van een ongezonde leefstijl zijn ook op de werkvloer merkbaar. Werknemers
  met een ongezonde leefstijl hebben meer ongevallen en verzuimen meer.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/06/14/aanbiedingsbrief-arbobalans-2010.html

Bron: arbozone