Dat is de conclusie in het rapport van de Inspectie SZW na inspecties in het najaar 2012 en begin 2013 bij bedrijven in de hout-, timmer- en meubelindustrie.

Er is een verbetering waar te nemen in het handhavingspercentage in 2012/2013 t.o.v. de inspecties die bij bedrijven in 2009 zijn uitgevoerd. Van de bedrijven die in 2009 en 2010/2011 de Arbowet overtraden, zijn in de periode van oktober 2012 tot en met april 2013 124 bedrijven opnieuw geïnspecteerd. Dit zijn de bedrijven waarbij in 2009 en 2010/2011 veel of ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Bij 81 van deze 124 bedrijven (65%) werden opnieuw overtredingen geconstateerd. Ondanks een lichte verbetering is het wel duidelijk dat nog niet alle bedrijven hun arbeidsomstandigheden in orde hebben.

De aangetroffen overtredingen hadden voor iets meer dan de helft te maken met machineveiligheid en betroffen opnieuw oudere houtbewerkingsmachines waarbij het hout handmatig moet worden aangevoerd. In 16 procent van de bezochte bedrijven was de blootstelling aan houtstof hoger dan de grenswaarde. Het gaat dan vooral om het niet goed schoonhouden van de werkplek en het niet altijd kunnen aantonen dat de juiste filters in de afzuiginstallaties zijn gebruikt. De overtredingen die te maken hadden met de blootstelling aan houtstof (19%) betroffen met name de goodhousekeeping. Deze is ook van belang ter voorkoming van explosies.