Het renovatiebedrijf was ingehuurd om een tussenwoning in Leidschendam te renoveren. Het vastgoedbedrijf had geen asbestinventarisatie laten uitvoeren, wat wel verplicht is. Het renovatiebedrijf had hier ook naar moeten vragen voor men aan het werk ging. De Poolse werknemers, die geen van allen Nederlands spraken, hebben de woning gesloopt en het aanwezige asbest onverpakt in containers gegooid en in de tuin neergezet. De mannen droegen geen beschermende kleding en er zijn ook geen andere voorzorgsmaatregelen getroffen. De werknemers zijn hierdoor blootgesteld aan asbest. Het werk is door inspecteurs van de Inspectie SZW onmiddellijk stilgelegd. Het vastgoedbedrijf heeft alsnog een inventarisatierapport moeten laten opstellen en een besmettingsonderzoek laten doen.

Een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf (www.ascert.nl) heeft vervolgens het asbesthoudende materiaal, waaronder de in stukken gebroken asbestcementleidingen, verwijderd en afgevoerd. Dit alles op kosten van de vastgoedbeheerder die het renovatiebedrijf de opdracht had gegeven. Pas na enkele weken konden de werkzaamheden worden hervat.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector de komende jaren een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met tien inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Begin 2012 is de hoogte van een aantal boetes voor het onveilig verwijderen van asbest bovendien verdubbeld.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.

Bron: Inspectie SZW