Inspecteurs troffen 242 Roemenen aan het werk bij een fabriek in aanbouw in het Rijnmondgebied. Bedrijven kunnen alleen met een vergunning Roemenen laten werken. De raffinaderij kon geen vergunningen overleggen. Voor het betrokken Roemeense bedrijf gold hetzelfde.

Beide bedrijven kregen een boete van 1.936.000 euro, samen bijna 4 miljoen euro. De raffinaderij heeft onlangs betaald. Beide bedrijven hebben bezwaar aangetekend en zijn in afwachting van de beslissing daarop.

Scherpe controles

De Inspectie controleert scherp op illegale arbeid omdat mensen die hier niet mogen werken, de banen innemen van reguliere werknemers. Bedrijven die zich schuldig maken aan illegale arbeid, veroorzaken oneerlijke concurrentie ten opzichte van bonafide ondernemingen.