Bedrijven zijn verplicht om de Inspectie SZW in te lichten als ze werken met kankerverwekkende stoffen of straling, maar doen dit amper. Dat staat in een rapport van adviesbureau Capgemini in opdracht van de Inspectie SZW.

In de regel is de werkgever de hoofdverantwoordelijke voor de registratie van individuele blootstelling. Uit het rapport blijkt dat vooral deze vorm van blootstelling vaak niet wordt gemeld. Enkele uitzonderingen zijn de zorgsector en de chemiesector.

Geen excuus
FNV geeft bij de NOS aan flink geschrokken te zijn van de uitkomst. Voorzitter Kitty de Jong stelt zelfs dat de registratie kanker kan voorkomen. ‘Zo’n 3.000 mensen sterven jaarlijks in Nederland aan een kanker die zij op het werk hebben opgelopen.’ En dat terwijl de grotere bedrijven wel de middelen hebben om de individuele blootstelling te meten. Daarvoor moeten ze verschillende registraties koppelen, om zo te berekenen wat de individuele blootstelling achteraf moet zijn geweest. Ook dit gebeurt volgens de onderzoekers niet of nauwelijks.

‘Vraag erom’
FNV vindt dat er na dit onderzoek ook werk aan de winkel is voor bedrijfsartsen. Zij zien vanzelfsprekend zelden blootstellingsgegevens, maar ze hebben deze volgens De Jong wel nodig om een goede analyse van het verzuim te maken. ‘Van een  bedrijfsarts en arbodienst mag je verwachten dat ze de werkgever hierom vragen en de werkgever erop wijzen dit op orde te hebben.’

Bron: NOS