In het beschikken over een arbeidsongevallenregistratie en het overleg met OR/PVT over arbobeleid is sprake van stabiliteit. De bedrijfshulpverlening vormt een uitzondering met een stijgende trend. De komende metingen zullen duidelijkheid moeten geven over ontwikkelingen in voorlichting en onderricht. Dit blijkt uit een onderzoek dat mede op verzoek van de directie Gezond en Veilig Werken (G&VW)
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd door de Inspectie SZW.

De gegevens zijn verzameld door middel van bedrijfsbezoeken door inspecteurs van de Inspectie SZW. Tijdens het bedrijfsbezoek is gesproken met de werkgever of een vertegenwoordiger van de werkgever, heeft de inspecteur relevante documenten ingezien en aan de hand van een rondgang door het bedrijf inzicht gekregen in de arbeidsomstandigheden en naleving van de Arbowet.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/27/arbo-in-bedrijf-2010.html