Er is momenteel veel te doen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywet is al in mei 2016 in werking getreden, maar wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd met mogelijk fikse boetes als gevolg. Uiteraard heeft ook Arbo Support het privacybeleid in overeenstemming gebracht met deze ‘nieuwe’ regels.

Een van de gevolgen is dat wij geen kopie van het identiteitsbewijs vragen, aannemen, opslaan of verstrekken. Ook van onze eigen medewerkers verschaffen wij geen kopie ID meer. De enige uitzondering op de regel wordt gevormd door werknemers met een nationaliteit van buiten de EER. Uiteraard controleert Arbo Support altijd de identiteit van zowel eigen als ingeleende medewerkers en ZZP’ers. Bovendien dienen de door ons ingezette professionals zich altijd te kunnen legitimeren.

Daarnaast hebben wij als bedrijf in kaart gebracht welke gegevens waar vastgelegd worden, en wie toegang heeft tot die gegevens. We hebben het rechtenbeheer hierop aangepast om de gegevens van klanten en medewerkers nog beter te beschermen. Verder zullen wij waar nodig een privacybeleid opstellen en verwerkersovereenkomsten met leveranciers afsluiten. Omdat elke organisatie eveneens aan de AVG moet voldoen, verwachten wij dat u geen hinder zult ondervinden van het aangescherpte privacybeleid.