Bij sommige bedrijven werden meerdere overtredingen geconstateerd. Bij twee horecabedrijven, één uit Den Haag en één uit Rotterdam, werden maar liefst vijf overtredingen door de Inspectie SZW geconstateerd. Het horecabedrijf uit Rotterdam had twee mensen aan het werk die hier niet mochten werken, in twee gevallen werd te weinig loon betaald, en in één geval werd het loon contant betaald. Bij de Haagse onderneming waren ook twee mensen aan het werk die daar niet mochten werken, twee maal onderbetaling en één persoon die langer werkte dan wettelijk is toegestaan.

In totaal werden bij zes bedrijven overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Vijf bedrijven betaalden hun personeel te weinig en bij nog eens elf is nader onderzoek naar de naleving van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag noodzakelijk. Acht bedrijven betaalden het loon contact uit, en dit mag sinds 1 januari 2016 niet meer. Het minimumloon moet per bank worden overgemaakt.

Bij 14 ondernemingen werden overtredingen van de Arbeidstijdenwet geconstateerd. Opvallend is het aantal ondernemingen wat geen arbeidstijdenregistratie bijhoudt. Daarnaast constateerde de Inspectie dat werkgevers minderjarigen lieten werken in de horeca, wat niet is toegestaan. Bij twee ondernemingen werden werknemers aangetroffen die een uitkering ontvingen.

De controle van de Inspectie was een gerichte controle. De bedrijven zijn geselecteerd of omdat ze in het verleden al eerder de wet hebben overtreden, of omdat de Inspectie meldingen over deze bedrijven heeft gekregen. Daarnaast werkt de Inspectie met risico analyses.