Een schoonmaakbedrijf uit Gouda leverde via twee onderaannemers aan 17 verschillende opdrachtgevers in de regio Rotterdam en Den Haag schoonmaakdiensten. Het ging allemaal om schoonmaakwerkzaamheden in portiekwoningen en in de meeste gevallen was de opdrachtgever een Vereniging van Eigenaren. De schoonmakers kwamen uit Peru en Ecuador. Om hier te werken moet de werkgever, in dit geval het schoonmaakbedrijf, een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Voor deze schoonmakers was dit niet gebeurd en daarmee werd de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreden.

In de Wav is geregeld dat iedere schakel als werkgever wordt aangemerkt en derhalve beboet kan worden. Zowel het schoonmaakbedrijf, de twee onderaannemers, als de 17 opdrachtgevers overtraden dan ook de Wav en ontvangen een boete. De hoogste boete is opgelegd aan het schoonmaakbedrijf uit Gouda, te weten € 69.000,-.