Nooit eerder lag het percentage bouwvakkers dat zich opgejaagd voelde zo hoog. Waar in 2009 nog 38 procent van de bouwvakkers regelmatig onder tijdsdruk stond op de bouwplaats, is dat percentage in 2015 gestegen tot 48 procent.

Het is goed mogelijk dat het opgejaagde gevoel een van de oorzaken is dat er meer ongevallen zijn in de bouw. Begin deze maand werd bekend dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw dit jaar in vergelijking met het eerste half jaar van 2015 is gestegen met 56%, en het aantal ernstige ongevallen met 14%. Uit een enquête van TNO en CBS blijkt tevens dat werknemers in de bouw en in de metaalsector vaker een arbeidsongeval krijgen waardoor ze tijdelijk niet kunnen werken dan werknemers in andere sectoren.

Beleid en maatregelen

De Inspectie SZW lanceerde afgelopen maand een online zelfinspectietool waarmee werkgevers door de bril van de inspectie naar hun organisatie kunnen kijken. Om werkstress op de werkvloer te voorkomen moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen.

Overtredingen fysieke belasting fors gedaald

Er is ook goed nieuws over het wel en wee van bouwvakkers. De Inspectie SZW bracht het nieuws dat het aantal overtredingen voor fysieke belasting in de bouw fors is gedaald: “In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57%; in 2015 was dat gedaald naar 19%. De situatie is daarmee duidelijk verbeterd.”

Volgens de Inspectie geven de bereikte resultaten – veel minder overtredingen – duidelijk weer dat een juiste interventiemix van overleg, samenwerking met branches, een goede communicatie en handhaving waar nodig van groot belang is. “Het levert een duidelijke bijdrage aan een gezondere en veiligere bouwbranche.”