Werkgevers hebben de plicht om te zorgen dat werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk worden uitgevoerd. Aan de werknemers worden dan persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, helmen en knie- en schouderbescherming, beschikbaar gesteld. Tijdens de actie heeft de Inspectie SZW extra gelet of de werkgevers de middelen beschikbaar stellen en of ze toezien dat ze gebruikt worden. Bij de werknemers werd gecontroleerd op het juiste gebruik van de bescherming.

De Inspectie heeft bij ongeveer een kwart van de overtredingen een boete opgemaakt. Voor de overige overtredingen is een waarschuwing gegeven. De meeste overtredingen betroffen niet of onjuist gebruiken van veiligheidshelm, gehoorbescherming en veiligheidsgordel.