Serious gaming  
Met serious gaming wil TNO de veiligheid binnen chemische bedrijven vergroten
In de chemische industrie is het gebruik van computergames nieuw. Daarom keek TNO in de masterclass samen met mensen uit de chemische industrie eerst waar en hoe serious gaming ingezet kan worden om de veiligheid in de chemie te verbeteren. Serious games, zo was men het eens, zijn met name geschikt om gedrag te trainen, juist in kritieke situaties of bij complexe incidenten die moeilijk zijn na te bootsen en dus te trainen. “Om inzicht te krijgen in het managen van een crisissituatie hebben we de deelnemers de ‘Burgemeestersgame’ laten spelen.” zegt Robert Nijhuis, Business Development Manager Chemistry bij TNO. ”Dit spel heeft TNO ontwikkeld voor Nederlandse burgemeesters. Inmiddels is bijna 60% van hen met het spel getraind. De game bootst een crisissituatie, zoals brand, na. De deelnemers aan de masterclass kregen via het spel inzicht in alle dilemma’s die bij zo’n incident spelen. Ze ervoeren dat het spel helpt in het nemen van goed afgewogen besluiten op stressvolle momenten.”

VOORDELEN OP EEN RIJ
Na het spelen van de games gingen de deelnemers in groepen uiteen om de mogelijkheden en onmogelijkheden van serious gaming voor veiligheid in de industrie met elkaar te bespreken. Volgens de deelnemers zijn dit de grote voordelen:

  • Door het beleven van gedrag en de consequenties daarvan kunnen leerdoelen (zoals aanspreekgedrag) sneller en beter bereikt worden.
  • Gaming is een goede methode om complexe situaties na te bootsen en ernstige incidenten te beheersen of te voorkomen. Men leert van het gedrag in situaties die zelden of nooit voorkomen.
  • Serious games kunnen kosten besparen doordat incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.
  • Serious games zijn niet alleen leerzaam maar ook leuk, waardoor opgedane kennis en inzichten beter blijven hangen. Grafisch hoeft het dan niet eens altijd heel erg indrukwekkend te zijn. Zo zijn er serious games die je op een bord speelt, of gewoon in een groep, bijvoorbeeld buiten.

WAAR LIGGEN DE KANSEN?
Defensie maakt al tien jaar gebruik van serious games. De ervaring daar is dat militairen door games andere, en meer professionele competenties opdoen dan als op een traditionele manier wordt opgeleid. Dit is interessant voor de chemische industrie. Daar worden nog erg veel met papieren instructiemateriaal en klassikale lessen gewerkt. Nijhuis: “Een onmiskenbaar voordeel van games, en iedereen die wel eens een computerspelletje doet weet dat, is dat games je helemaal kunnen meeslepen. Dit maakt dat kennis behoorlijk indringend binnenkomt bij mensen maar ook dat je letterlijk ‘spelenderwijs’ competenties opdoet die door de actieve leerhouding ook beter beklijven.” Het leger weet dit al langer, maar ook steeds meer andere beroepsgroepen worden deels opgeleid met games. In de medische opleiding leren studenten bijvoorbeeld secuurder opereren door games, ook schietspelletjes, die de oog-hand-coördinatie verbeteren.

MAAR OOK: WAT NIET?
Niet elke situatie leent zich voor een game. Nijhuis: “De deelnemers aan de masterclass waren het eens dat techniek en vakmanschap nog het beste in de praktijk kunnen worden geleerd. Ook voor het overbrengen van specifieke kennis lijken games minder geschikt. Als er echt moet worden gestampt, zijn er andere en betere manieren om dat te doen. Je moet altijd afwegen of de kosten van het ontwikkelen van een spel opwegen tegen de voordelen. Door onze ervaring kan TNO bedrijven daarin goed adviseren. Met als bijkomend voordeel dat we de games samen met bedrijven ook zelf kunnen ontwikkelen.” De sessie leverde veel positieve reacties op. Deltalinqs, tanks en TNO hebben besloten te gaan werken aan gamegebaseerde trainingen om de veiligheid binnen chemische bedrijven verder te vergroten. In onderling overleg, met input van de industrie en met de kennis van de Masterclass, zal een game ontwikkeld worden waarbij tijdwinst en economisch voordeel het uitgangspunt zijn.

Bron: TNO.nl