De controle bij het bedrijf, dat zeecontainers repareert en opknapt, werd gezamenlijk uitgevoerd door de Inspectie SZW, de gemeente en de politie. Uit de controle kwamen onder meer overtredingen op het vlak van veiligheid en gebruik van brandgevaarlijke stoffen op plaatsen waar dat niet mocht, naar voren. Tijdens de controle is tevens een bedrijfsactiviteit, het spuiten van containers, op het terrein stilgelegd. De Inspectie doet nog verder onderzoek naar mogelijke overtredingen op het gebied van minimumloon en arbeidstijden.

De gemeente constateerde daarnaast dat medewerkers illegaal op het terrein woonden. Naast het feit dat er sprake was van illegale bewoning, waren de woonomstandigheden erg slecht.

Verder werden er milieuovertredingen geconstateerd. Bij de controle zijn geen werknemers aangetroffen die niet in Nederland mogen werken.

Naar aanleiding van de controle is de Belastingdienst op de hoogte gebracht van de bevindingen. De Belastingdienst zal mogelijk verdere actie richting het bedrijf ondernemen.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert o.a. onder welke omstandigheden werknemers hun werkzaamheden verrichten en of ze gerechtigd zijn om in Nederland te werken en of zij betaald krijgen volgens het wettelijk minimumloon en minimum vakantiebijslag. De Belastingdienst controleert of de werkgever zich houdt aan de fiscale regels.

De Inspectie SZW hanteert een stevige aanpak voor bedrijven en werknemers die zich niet aan de regels houden. Notoire overtreders en misstanden leiden tot onnodige risico’s, ondermijnen de solidariteit in de sociale zekerheid en leiden in veel gevallen tot slechtere werkomstandigheden en oneerlijke concurrentie.