Eind mei dit jaar hebben een groot aantal aannemersbedrijven de intentieverklaring “Gebruik stofvrije (hand)gereedschappen”getekend. Hierin wordt de intentie uitgesproken, zowel naar opdrachtgevers als naar (onder)aannemers om het stofvrij werken verder aan te jagen. Uit blootstellingonderzoeken die o.a. in opdracht van Stichting Arbouw zijn uitgevoerd, is gebleken dat concentraties kwartsstof bij verschillende bewerkingen al in een kort tijdsbestek enorm hoog oplopen.    Volgens TNO wordt in de bouw de grenswaarde van 0,075 mg/m3 per dag in 60% van de gevallen overschreden. Dagelijkse blootstelling aan kwartsstof kan leiden tot longziektes en kanker.

De doelgroep van de Inspectie zijn alle gebruikers van handgereedschappen waarmee op de bouwplaats kwartshoudende materialen worden bewerkt. Het gaat dan onder meer om werknemers van hoofd- of onderaannemers, installateurs en tegelzetters. Maar ook heeft de Inspectie aandacht voor zzp’ers die actief zijn op dit terrein, zoals voegenhakkers, sleuvenfrezers en stratenmakers.

De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van €18.000,– Dit geldt voor situaties waarbij geen enkele maatregel is genomen om blootstelling te voorkomen, zoals stofafzuiging of verneveling met water. De boete kan lager uitvallen voor kleine bedrijven. Ook de boete voor zzp’ers is lager. Zij kunnen een boete van € 1.800,– krijgen als ze de grenswaarde overschrijden.