Wie veel in de kou of op tochtige plekken werkt, moet zich hier goed tegen beschermen. Ook het risico om uit te glijden en daarbij botbreuken of erger op te lopen, moet worden voorkomen. Dit geldt voor werken in de buitenlucht, maar net zo goed om arbeid in bijvoorbeeld onverwarmde loodsen en koelcellen. Beschermen werknemers zich niet of onvoldoende dan zullen zij door de koude minder goed presteren en lopen zij bovendien het risico ziek te worden. Een zo aangenaam mogelijke temperatuur op het werk is dan ook van belang. Het is daarom belangrijk dat werknemers en werkgevers afdoende maatregelen tegen koude en uitglijrisico’s nemen.

Meer informatie:

http://www.arbeidsinspectie.nl/….voorwerkgevers.aspx
http://www.arbeidsinspectie.nl/….voorwerknemers.aspx