Een werknemer, chef van dienst, wordt slachtoffer van een ernstig bedrijfsongeval waarbij zijn arm wordt afgerukt. Dit is gebeurd terwijl hij probeerde folie los te maken dat vast was komen te zitten in de machine. De machine had net die dag een tijd stil gelegen in verband met onderhoud door de technische dienst. De technische dienst had achtergebleven folie geconstateerd, maar was ervan uitgegaan dat dit spontaan los zou komen. Toen later bleek dat de machine toch niet goed liep, moest het folie er alsnog uitgehaald worden. De werknemer had twee (goedgekeurde) opties; de technische dienst bellen, waardoor de machine weer geruime tijd stil zou liggen, of samen met een collega het folie verwijderen. Nu de machine die dag al geruime dag stil had gelegen en het – in verband met de vrij hoge werkdruk – eigenlijk niet de bedoeling was dat de machine weer geruime tijd stil zou komen te liggen, koos de werknemer voor de laatste optie. Bij het verwijderen ging het echter fout, raakte zijn trui vast in de machine en werd uiteindelijk zijn hele arm afgerukt.

De werkgever had diverse protocollen opgesteld en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen getroffen om dergelijke ongevallen te voorkomen.
In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat de werkgever aan de zorgplichtvereisten had voldaan en niet schadeplichtig was. Volgens het hof had het echter op de weg van de werkgever gelegen om te onderzoeken of er afdoende preventieve maatregelen mogelijk waren dan wel of een veiliger werking van de machine mogelijk was, bijvoorbeeld door een noodknop of een automatische beveiliging aan te brengen. In ieder geval had de werkgever de toegepaste methode nooit mogen toestaan zonder dergelijke maatregelen. Zonder die maatregelen heeft de werkgever een risico in het leven geroepen waardoor een ongeval als dit plaats kon vinden. Daarom is hij tekortgeschoten in zijn wettelijke zorgplicht.

Voor een werkgever is de zorgplicht voor zijn werknemers die werken met gevaarlijke stoffen of machines dus extra groot en hij dient goed na te gaan of echt al het mogelijke is gedaan om ongevallen als hierboven besproken te voorkomen. Het nemen van preventieve maatregelen en het realiseren van veiliger werking van machines zoals het aanbrengen van noodknop of automatische beveiliging zijn hierbij van groot belang.

Mr. Charlotte Ritter,
Lawton Advocaten