De inspecteurs van de Inspectie SZW krijgen een signaal van bouwinspecteurs van de gemeente dat er vermoedelijk asbesthoudende materialen niet correct worden verwijderd. Ter plaatse treffen de inspecteurs een bouwbedrijf aan dat bezig is met sloop- en verbouwwerkzaamheden. Binnen en bij de ingang zien zij stukken asbesthoudende beplating liggen. Enkele werknemers, met de Hongaarse nationaliteit, geven aan dat zij de werkzaamheden hebben uitgevoerd. Ze beschikken niet over een asbestinventarisatierapport. De werkzaamheden worden direct stilgelegd.   

Uit analyse blijkt dat het om asbesthoudende beplating gaat. Een deel van het materiaal is als sloopafval afgevoerd per vuilcontainer. Deze container wordt aangetroffen op de hoofdvestiging van het bouwbedrijf en bevat eveneens asbesthoudende beplating. Volgens het bouwbedrijf zou het gaan om werkzaamheden die zijn verricht door Hongaarse zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel). Uit het onderzoek van de Inspectie SZW blijkt echter dat deze personen als ingeleende werknemers van het bouwbedrijf moeten worden aangemerkt. Ze werken onder leiding en gezag, er is geen sprake van een aannemingsovereenkomst en het gebruikte gereedschap en materiaal is afkomstig van het bouwbedrijf.

Het Zeeuwse bouwbedrijf krijgt een boete van € 17.400,- vanwege allerhande overtredingen van de arbowet- en regelgeving.

Het bedrijf heeft ook een waarschuwing ontvangen dat bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding kan worden besloten de werkzaamheden van het bedrijf gedurende langere tijd (enkele maanden) te staken.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.