Een effectieve toolbox houden

Weten hoe je veilig en gezond kunt werken begint bij goede informatie krijgen over hoe je dat kunt doen. Risico’s kennen en medewerkers informeren is een belangrijk onderdeel van de arbowet. Voor VCA certificering is het zelfs verplicht toolbox bijeenkomsten te organiseren.

Een goede toolbox is een middel om het veiligheidsbewustzijn in de organisatie te bevorderen.
Hier volgen tips om een effectieve toolbox te houden.

 

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Is er een incident gebeurd waar lessen uit geleerd kunnen worden of is er een onderwerp in het nieuws dat mensen bezig houdt? Dat kan een aansprekend onderwerp opleveren.
Wijzigingen in regels en voorschriften of uitkomsten van inspecties zijn ook een goede aanleiding voor een bijeenkomst.
Denk na over wie de toolbox het beste kan geven, de leidinggevende, de preventiemedewerker of een extern specialist? Voorop staat dat medewerker en leiding elkaar ontmoeten en de dialoog aangaan over veiligheid.
Zorg ervoor dat de deelnemers op tijd weten waar ze moeten zijn en hoe lang de bijeenkomst duurt. Een kwartier tot twintig minuten is meestal lang genoeg.
Als je een presentatie gebruikt, zorg dan dat alles klaarstaat voor de start. Verschillende branches hebben al mooie filmpjes en kant-en-klare presentaties die je kunt gebruiken. Ook op onze website vind je tal van onderwerpen.
Je kunt ook voor een andere vorm kiezen dan een presentatie. Bespreek bijvoorbeeld eens foto’s van praktijksituaties of (bijna) ongevallen. Het gaat erom dat de boodschap goed overkomt.
Vergeet ook de presentielijst niet.

 

Tijdens de bijeenkomst

Zorg tijdens de bijeenkomst voor een duidelijk en positief verhaal. Biedt voldoende gelegenheid voor het luisteren naar elkaars ervaringen. Blijf concreet en gericht op de situatie in de organisatie. Noteer vragen die niet meteen beantwoord kunnen worden en wat gedaan wordt met suggesties uit de groep. Geef aan wanneer je terugkomt op open eindjes.

 

Afsluiting

Vraag de deelnemers aan het einde wat ze van de bijeenkomst vonden en welk onderwerp ze de volgende keer willen behandelen.

Zorg ervoor dat iedereen de presentielijst getekend heeft.
Bewaar het overzicht van behandelde onderwerpen en de presentielijsten overzichtelijk.
Zo blijft aantoonbaar dat actief gewerkt wordt aan samen veiliger werken.

 

Bronnen:

https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/

https://www.stlwerkt.nl/weten/veiligheid/Hoe-werk-ik-veilig/Veiligheid-onder-de-aandacht-met-Toolboxen

https://www.5xbeter.nl/site/nl/themas

Disclaimer

Hoewel alle moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze publicatie betrouwbaar is, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen. Gegevens, maar ook regels en voorschriften kunnen veranderen. Zorg er dus voor altijd de nieuwste versies van regels, normen en richtlijnen bij de hand te hebben. Dit document is slechts informatief en kan niet als bewijsstuk gebruikt worden.

Bekijk & download productblad