Echter het aantal ongevallen in de sector blijft hoog. De arbeidsrisico’s in deze sector blijven heel veel aandacht nodig hebben. Dit staat in de “Eindrapportage Programma Afval” dat vandaag door de Inspectie SZW openbaar is gemaakt.

De Inspectie SZW heeft al eerder haar resultaten bij onderzoeken zowel sectorbreed in de afvalhandeling en recycling als specifiek bij bouw- en sloopafvalbedrijven openbaar gemaakt. Deze eindrapportage is nu de afronding van dit programma. Het is nu de verantwoordelijkheid van werkgevers om de verbeteringen vast te houden en te ontwikkelen. De Inspectie blijft daar waar het noodzakelijk is controleren.

Download de eindrapportage (pdf, 1,1 GB)

Persbericht Inspectie SZW, 25 juli 2016