In 21 landen zijn in één week inspecties en opsporingsacties geweest om arbeidsuitbuiting tegen te gaan. Europol ondersteunde vanuit haar hoofdkantoor in Den Haag de actiedagen die plaatsvonden tussen 28 mei en 5 juni. In Nederland werd op zondag 29 mei gecontroleerd op arbeidsuitbuiting bij vrachtwagenchauffeurs.

De internationale samenwerking tijdens deze dagen is goed verlopen vinden alle deelnemende landen en zal zeker een vervolg krijgen. Temeer omdat arbeidsuitbuiting niet ophoudt bij de nationale grenzen.

Het was de eerste keer dat controles werden uitgevoerd door zowel politie, verschillende arbeidsinspecties, wetshandhavers en immigratiediensten. De internationale uitwisseling, via Europol, leverde meer inzicht in de netwerken die er mogelijk zijn op het terrein van arbeidsuitbuiting. Zowel EU- als niet EU-onderdanen zijn hiervan het slachtoffer.

Bij arbeidsuitbuiting gaat het vaak om overtredingen van meerdere (arbeids)wetten. Arbeidsuitbuiting wordt pas gezien als alle overtredingen in samenhang met elkaar worden bekeken. Vandaar dat samenwerking tussen diverse handhavende partijen, zowel nationaal als internationaal, noodzakelijk is om arbeidsuitbuiting te herkennen en aan te pakken.

De acties in de 21 landen vonden in verschillende sectoren plaats, zoals transport, landbouw, bouw, textiel, voeding en horeca. De acties en de resultaten worden door alle partijen als zeer positief beschouwd. Dit betrof niet alleen mogelijke gevallen van arbeidsuitbuiting, maar ook de hoeveelheid data die deze acties hebben opgeleverd en die nu nader worden geanalyseerd. Ook is meer inzicht gekregen in de werkwijze van de inspectie- en politiediensten in de verschillende landen en is er een nieuw netwerk ontstaan tussen deze diensten. Juist bij arbeidsuitbuiting is er vaak sprake van grensoverschrijdende activiteiten. Door de organisatie van de Joint Action Day, en de rol van Europol hierbij, wordt verwacht dat er internationaal acties op het gebied van arbeidsuitbuiting eerder en beter gevoerd kunnen worden.

Bijlage 1: persbericht Europol met resultaten van de acties
Bijlage 2: persbericht van Inspectie SZW over de actie van 29 mei, uitgebracht op 30 mei