Doel

De deelnemer is na afloop van de cursus in staat om: een explosieveiligheidsdocument te kunnen lezen en interpreteren; een zoneringstekening te kunnen interpreteren; eisen te stellen aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden in een gezoneerd gebied en ontstekingsbronnen te herkennen;

De deelnemer kent ook de strategieën om explosies te voorkomen, weet welke eisen moeten worden gesteld aan reparatie, onderhoud en de toe te passen apparatuur en kent de beschermingswijze en hun werking.

 

Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in mogelijk explosiegevaarlijk gebied met gas en/of stofontploffingsgevaar. Dit kunnen zijn productiemedewerkers, medewerkers technische dienst, werkvoorbereiders, onderhoudsmedewerkers, werktuigbouwkundigen, Engineers, arbodeskundigen en inkopers.

Deze cursus levert 1 SKO-punt op in het kader van de vakbekwaamheid van arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen (MVK/HVK).

 

Inhoud van de cursus

 • Wat is gas- en/ of stofontploffingsgevaar?
 • ATEX 137 en ATEX 95
 • Wat zijn zones en hoe zijn deze te herkennen?
 • Wat zijn ontstekingsbronnen?
 • Temperatuurklasse en gasgroepen
 • Wat is een ATEX-aanduiding op een apparaat.
 • Waarop moet worden gelet bij het inkopen van (onder)delen.
 • Welke beschermingswijzen zijn er en welke technische oplossingen?
 • Risicobeoordeling en risicoverlagende maatregelen
 • Hoe kunnen werkzaamheden in een ex-zone veilig uitgevoerd worden
 • Aan de hand van de richtlijn vaststellen welke procedures en maatregelen vereist zijn.
 • Voorbereiden van de werkvergunning
 • Uitwerken van opdrachten

 

Resultaat

De cursus wordt afgesloten met een examen.